Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro, en de uitgaven worden tot 40% vergoed.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in Vlaanderen heeft onlangs een belangrijke aankondiging gedaan: het lanceren van een oproep voor innovatieve pilootprojecten rond laadinfrastructuur. Deze oproep is niet zomaar een routinestap, maar een mijlpaal die een nieuwe wending kan geven aan de toekomst van mobiliteit in de regio.

Volgens Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, zijn er al ongeveer 27.000 laadpunten in Vlaanderen. Het doel is om dit aantal tegen 2025 op te voeren tot 35.000. Maar de ambitie reikt verder dan cijfers alleen. Deze oproep is bedoeld om nieuwe, innovatieve manieren te vinden om laadinfrastructuur te implementeren en zo de vergroening van het wagenpark te bevorderen.

De oproep heeft een totaalbudget van twee miljoen euro, mede gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds. De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro, en de uitgaven worden tot 40% vergoed. Dit geeft ruimte voor creatieve en haalbare projecten. De deadline voor het indienen van voorstellen is 23 oktober 2023. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via het modelformulier op de website van de Vlaamse overheid.

Lydia Peeters
Foto: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Als indiener van het project moet je ermee akkoord gaan om uiterlijk in 2026 deel te nemen aan een onderzoek naar het gebruik van de laadsystemen. De benodigde data moeten beschikbaar worden gesteld.

Als je overweegt om een projectvoorstel in te dienen voor de oproep voor innovatieve laadinfrastructuur van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, is het belangrijk om de specifieke criteria en vereisten te begrijpen. Hier volgt een overzicht van de sleutelaspecten.

Lees ook  Groen licht voor deelsteps: Antwerpen nodigt aanbieders uit

De projecten moeten een verkennende en innovatieve insteek hebben. Dit houdt in dat ze nieuwe manieren moeten onderzoeken om laadinfrastructuur te implementeren of te verbeteren. Hoewel de projecten in de subsidiefase van beperkte schaal zijn, is het de bedoeling dat ze na afloop kunnen opschalen. Het project moet complementair zijn met of aanvullend zijn op eerdere CPT-projectoproepen en wat via normale concessies voor laders en snelladers zal worden uitgerold.

Alleen projecten die worden gerealiseerd in het Vlaamse Gewest na de sluiting van de oproep komen in aanmerking. De projecten mogen een maximale looptijd van twee jaar hebben, te rekenen vanaf de kennisgeving van de selectie. Alleen de kosten die zijn gemaakt na de kennisgeving van de selectie komen in aanmerking voor subsidie. Voorbereidende stappen zoals vergunningen kunnen wel al worden gezet.

Gerelateerde artikelen:
Chiron