Print Friendly, PDF & Email
EVI.

Het aantal laadpunten in Nederland wordt door maar liefst 79 procent niet langer als een hindernis gezien.

Leaserijders die de overstap naar een elektrische auto hebben gemaakt, zijn steeds positiever over de Nederlandse laadinfrastructuur. De angst om in Nederland stil te staan met een lege accu is grotendeels verdwenen. Ook is er een verschuiving te zien naar de werkplek als gekozen locatie waar zij hun elektrische auto opladen. Dit blijkt uit onderzoek van ALD Automotive onder leaserijders.

ALD Automotive deed eind vorig jaar onder 1.583 leaserijders (zowel private als zakelijke leaserijders) onderzoek naar hun ervaringen met elektrisch rijden. Aan het onderzoek deden ruim 700 leaserijders die volledig elektrisch rijden mee. Zij zijn steeds positiever over het aantal laadpunten in Nederland, blijkt uit dit onderzoek. Waar vorig jaar bijvoorbeeld nog 63 procent vond dat er te weinig laadpunten in de wijk waren, is dat nu gedaald naar 51 procent. 

Fiscale stimulans en de kosten van elektrisch rijden zijn voor (elektrische) leaserijders de belangrijkste barrières om bij een volgende leaseauto weer voor een elektrisch auto te kiezen. Het aantal laadpunten in Nederland wordt door maar liefst 79 procent niet langer als een hindernis gezien. De angst om stil te komen te staan, de zogenaamde laadstress, is nog niet geheel verdwenen, maar 69 procent is er niet meer bang voor. Opvallend is verder dat 39% van de elektrische leaserijders het volle energienetwerk als hindernis ziet om voor een volledig elektrische auto kiezen. Bij niet elektrische leaserijders is dat zelfs 59%.

Apps maken het EV-rijders hierbij aanzienlijk gemakkelijker. De meest gebruikte apps in de zoektocht naar de dichtstbijzijnde beschikbare laadpaal zijn die van aanbieders van laadpalen zoals Fastned (36 procent) en navigatie-apps zoals Google Maps (24 procent).

(Tekst loopt door onder de foto)
De angst om stil te komen te staan, de zogenaamde laadstress, is nog niet geheel verdwenen, maar 69 procent is er niet meer bang voor.

Laden op het werk neemt toe

Hoewel 54 procent van de leaserijders vindt dat de overheid te weinig investeert in laadmogelijkheden bij bedrijven, zijn dit jaar toch meer EV-rijders op het werk gaan laden. Vorig jaar laadde 60 procent van de leaserijders de elektrische auto thuis en 15 procent op het werk. Dat is nu respectievelijk 49 procent en 25 procent. 

“Hoewel het deels met de hogere energieprijzen en het energieplafond te maken heeft, is het wel degelijk positief te noemen. Wij merken dat werkgevers steeds vaker laadpunten faciliteren voor werknemers. Dit is een mooie ontwikkeling die helpt om de druk op het energienetwerk in wijken weg te nemen en om de adoptie van elektrisch rijden in het algemeen te versnellen.”

Kritische houding richting overheid

Hoewel elektrische rijders steeds positiever zijn over het elektrisch rijden, blijft de houding richting de overheid kritisch. En dat geldt voor zowel elektrische leaserijders als niet-elektrische leaserijders. De overheid doet volgens alle respondenten nog niet genoeg om de laadinfrastructuur echt goed aan te laten sluiten bij de groei van het aantal elektrische auto’s. Nog steeds vinden veel leaserijders dat de overheid te weinig investeert in openbare laadpalen (60 procent t.o.v. 64 procent vorig jaar). Zij vinden ook dat er te weinig aandacht is voor het creëren van eigen laadmogelijkheden, bijvoorbeeld op je eigen oprit (59 procent t.o.v. 63 procent vorig jaar). En net zoals vorig jaar vindt 60 procent dat de kosten van het laden niet transparant zijn. 

“De overheid bouwt de fiscale voordelen voor elektrische auto’s af. Tegelijkertijd zien we de prijzen voor elektrische auto’s stijgen. Het tempert het enthousiasme van leaserijders om de overstap naar EV te maken omdat kosten onderaan de streep steeds hoger worden. Uit alles blijkt dat de overheid niet achterover mag gaan leunen. Automobilisten die de overstap naar een elektrische auto hebben gemaakt zijn positief. Zij zijn in feite ambassadeurs voor de energietransitie en we moeten voorkomen dat ze weer terugvallen naar brandstofauto’s.”

Slim laden

Van de EV-leaserijders maakt 83 procent nog geen gebruik van slim laden. Een derde is überhaupt niet bekend met het principe van slim laden. “Dus ook daar liggen nog kansen omdat de belasting van het energienetwerk in wijken beter gereguleerd kan worden. Je kunt als automobilist kiezen voor het laden in daluren, wat natuurlijk vriendelijker is voor de portemonnee. Er zijn zelfs slimme laadpalen die bi-directioneel kunnen laden, dat wil zeggen: dat je ook kunt terugleveren aan het net”, legt Jeroen Kruisweg uit. “Hier kunnen zowel wij als branche en de overheid meer bekendheid voor genereren zodat er vaker gebruik van gemaakt gaat worden.”

Gerelateerde artikelen:
EAC width=