Print Friendly, PDF & Email
Eindhoven

Het falen van de handhaving zorgt voor een aanzuigende werking, woekerprijzen en problemen.

Het Taxi Toegelaten Organisatie beleid in Eindhoven is een mislukking en ondertussen een bron van frustratie voor zowel taxichauffeurs als passagiers. Het beleid, dat bedoeld was om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de taxidiensten in Eindhoven te verbeteren, faalt door gebrek aan handhaving. Het beleid werd in 2017 ingevoerd met als doel om de wildgroei aan illegale taxi’s in Eindhoven tegen te gaan en de kwaliteit van de taxidiensten te verbeteren. Maar niet handhaven van het eigen beleid had het tegenovergestelde effect. 

de theorie

Eindhovense taxichauffeurs moeten met een taxi rijden met daarop aangebracht een door de gemeente Eindhoven goedgekeurd daklicht van de TTO waarbij deze is aangesloten. Tarieven moeten goed zijn en na afloop van de rit mag u als passagier altijd om een ritbon vragen. Chauffeurs zijn verplicht, op uw verzoek, een geprint betalingsbewijs te verstrekken waarop ten minste de ritprijs, de opbouw van de ritprijs, naam en nummer van de chauffeur en datum en tijdstip van de rit worden vermeld. Tevens staat op de bon het telefoonnummer en/of het e-mailadres waar eventuele vragen of klachten ingediend kunnen worden.

de praktijk

Het Eindhovens taxibeleid faalt jammerlijk en door de jaren heen is de situatie alleen maar verergerd door gebrek aan handhaving. De betaling van de maandelijkse contributie aan de lokale koepelorganisatie Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (SEK) werd zelfs door een aantal leden opgeschort. De gelden werden geparkeerd om druk te zetten op de verbetering van de kwaliteit van het taxivervoer. Ook Eindhovense taxichauffeurs zijn het zat. Bovendien kan het falen van het Eindhovense TTO-beleid alternatieve taxidiensten, zoals Uber, die onderworpen zijn aan regulering en inspecties, ook helpen om de illegale activiteiten van “snorders” te verminderen. De vraag is of taxibedrijven dat als de ultieme oplossing zien?

(Tekst loopt door onder de foto)
Alleen taxi’s van Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s) mogen op taxistandplaatsen staan.

Wie ’s nachts een taxi wil nemen moet dat goed afwegen. In de nachtelijke uren zijn woekerprijzen aan de orde van de dag want dan komen alle ‘cowboys’ naar buiten. Dat zijn illegale taxichauffeurs die zonder vergunning of licentie opereren. Ze vormen niet alleen een bedreiging voor zowel de legale taxibedrijven als de passagiers, maar bieden geen enkele garantie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun diensten. 

Lees ook  Assistentiehond: wettelijke welkom, praktisch geweigerd

Bovendien is het voor passagiers moeilijk om de veiligheid van deze diensten te waarborgen, omdat “snorders” niet zijn onderworpen aan de regulering en inspecties van de overheid zoals legale taxichauffeurs. Dit kan leiden tot risico’s voor de passagiers, zoals het gebruik van onveilige voertuigen en het gebrek aan verzekeringen in geval van ongevallen. Dat het Eindhovense beleid faalt zorgt voor een aanzuigende werking op taxi’s van buiten de stad die hun diensten in de nachtelijke uren aanbieden. Prijsafspraken vooraf zijn toegestaan maar er moet op de meter worden gereden wanneer de klant daarom vraagt.

evaluatie

Tijdens de laatste evaluatie van het taxibeleid scoorde Eindhoven ronduit slecht wat dienstverlening van de taxichauffeurs betreft. Ruim 46% van de taxichauffeurs weigert ritten of vraagt een te hoge prijs. We kunnen nu niet meer spreken van opstartproblemen in het TTO-beleid want nog steeds verpest een groep rotte appels het totaalbeeld van de kwaliteit van de Eindhovense taxisector.

(Tekst loopt door onder de foto)
Het beleid heeft de opkomst van alternatieve taxidiensten, zoals Uber en Lyft, in Eindhoven verhinderd.

"Het een taak van de gemeente, politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport om te controleren en zo nodig in te grijpen."

Frequente taxigebruikers geven de kwaliteit een laag rapportcijfer. Ook het Koninklijk Vervoer Nederland (KNV) is op de hoogte van de misstanden in Eindhoven. Volgens SEK-bestuurslid Ton Hokken (KNV) is het een taak van de gemeente, politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport om te controleren en zo nodig in te grijpen. De SEK kan de misstanden wel rapporteren, maar het is aan de gemeente, boa’s en politie om te zorgen voor de handhaving.

Opvallend is dat de vriendelijkheid van de chauffeur laag scoort. Stad- en stratenkennis scoort redelijk, wellicht door het gebruik van navigatiesystemen, maar het gevoel van veiligheid en de rijstijl van de chauffeur worden het minst beoordeeld. Taxigebruikers die met meer dan 1 persoon reizen beoordelen de veiligheid een stuk hoger, wat op zich niet vreemd is. Kleding en taalvaardigheid zijn wellicht verbeterpunten maar niet het probleem. Opvallend detail, twee derde van de chauffeurs biedt geen ritbewijs aan.

Lees ook  TeamViewer: Digitale revolutie in logistiek trekt volle zalen in Eindhoven

basisregels

Alle passagiers hebben de vrijheid om een taxi naar keuze te nemen en is geen uitleg verschuldigd waarom hij/zij een bepaalde taxi kiest. Chauffeurs moeten die keuze respecteren en geen korte ritten weigeren. Chauffeurs zijn verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier gunstigste weg, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de passagier nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. Indien een chauffeur een andere route kiest wegens file of ander te verwachten oponthoud, dan doet hij dit pas na uitdrukkelijke toestemming van passagier.

De Eindhovense chauffeurs accepteren contante betalingen maar moeten tevens ook de algemeen erkende vormen van elektronische betalingen accepteren. Defecte betaalterminals, geen Internet of storingen zijn niet aan de orde van de dag. Het is chauffeurs niet toegestaan een andere ritprijs in rekening te brengen dan of op voorhand overeen is gekomen met de passagier of de ritprijs die de taxameter aangeeft.

Kortom, het is tijd voor de gemeente Eindhoven om het beleid te heroverwegen en te zoeken naar betere oplossingen die de belangen van zowel de taxichauffeurs als de passagiers dienen. Daarbij moet je niet de aantallen taxi’s verminderen in de hoop minder klachten te hebben, nee, marktwerking zorgt vanzelf voor de juiste aantallen die noodzakelijk zijn. Het enige wat moet gebeuren is handhaving op beleid. Iets wat niet alleen in Eindhoven een probleem is binnen de opstapmarkt

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket