onveilig

N-wegen zijn relatief onveilig

200 miljoen die kabinet uittrekt voor veilige N-wegen 'druppel op gloeiende plaat. Het is een bekend gegeven dat N-wegen relatief onveilig zijn. Het risico op een ongeval met een ernstige afloop ligt per gereden kilometer op Rijks-N-wegen hoger dan op autosnelwegen in beheer van het Rijk. Het Kabinet investeert daarom €