lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging laat nog even op zich…

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren heeft vandaag de Kamer geinformeerd over de planning van de behandeling van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb). De vaste commissie voor…