lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging laat nog even op zich…

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren heeft…