TNO voert het onafhankelijk onderzoek uit wat ingesteld werd door AFS en Schiphol naar de oorzaak van de brandstofstoring. Dit onderzoek zal zich ook richten op de brandstoring bij AFS die heeft plaatsgevonden op 9 augustus 2019.

In een reactie op de wijze waarop tijdens de storing met reizigers aanwezig op of onderweg naar de luchthaven werd gecommuniceerd laat de Minister weten dat Schiphol zelf een eigen evaluatie van de gebeurtenissen tijdens de storing heefd opgesteld. Op basis hiervan gaat Schiphol in gesprek met alle sectorpartijen hoe het crisismanagement en de communicatie (inclusief reizigersopvang, verzorging, slaapplaatsen etc.) kunnen worden verbeterd.

Aansprakelijkheid Schiphol.

Aangezien de oorzaak van de storing in de brandstofvoorziening nog niet bekend is kan er geen sprake zijn van het feit dat Schiphol aansprakelijk moet worden gesteld. Pas als die bekend is komen vraagstukken met betrekking tot schuld, verwijtbaarheid en aansprakelijkheid aan de orde, aldus de Minister van Infrastructuur en Waterstaat​.

Daarnaast verschilt van geval tot geval of een reiziger voor compensatie een beroep kan doen op de passagiersrechtenverordening, de pakketreizenrichtlijn en/of het Verdrag van Montreal, waarbij het ervan afhangt of sprake is van overmacht (buitengewone omstandigheden) voor de luchtvaartmaatschappijen.

Communicatie Aircraft Fuel Supply (AFS).

Over het feit dat het bedrijf Aircraft Fuel Supply (AFS) tot op heden nog geen commentaar heeft gegeven over de storing, en dat Schiphol alleen schriftelijk heeft gereageerd, daar waar ze anders zo graag voor de camera verschijnen, zegt Minister drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga:

“Communicatie over het incident en de oorzaak is een eigen verantwoordelijkheid van deze organisaties. Zij bepalen zelf hun communicatiebeleid”

Schiphol en AFS hebben gezamenlijk TNO als onafhankelijk partij aangesteld om onderzoek te doen naar de toedracht van de verstoringen. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze evaluatie is afgerond. AFS en Schiphol hebben TNO wel verzocht om de directe aanleiding zo snel mogelijk te achterhalen zodat direct eventuele extra maatregelen getroffen kunnen worden waardoor de kans op herhaling geminimaliseerd kan worden.

Lees ook  Geplande krimp Schiphol minder ingrijpend dan eerder aangekondigd

Lees ook: Dagelijkse busdiensten KLM naar Schiphol worden klimaatneutraal uitgevoerd

Pitane Blue
Print Friendly, PDF & Email