Print Friendly, PDF & Email

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een signaalrapportage opgesteld over voorvallen met drones. In de signaalrapportage benoemt de ILT dat met name het risico op botsingen tussen recreatieve drones en de bemande luchtvaart gegroeid is. Het toenemende aantal recreatieve drones dat in omloop is, brengt een verhoogd risico met zich mee.

In de rapportage signaleert de ILT, middels het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL), dat het risico op een botsing tussen recreatief gebruikte drones en de bemande luchtvaart aan het toenemen is.

In 2018 kwamen er zeven meldingen binnen van bijna-botsingen tussen drones en de bemande luchtvaart. Drones, gebruikt voor recreatieve doeleinden, vliegen steeds hoger, tot ver boven de toegestane grens van 120 meter. Er is een groeiend aantal meldingen van drones die waargenomen zijn nabij landingsbanen van onder andere Schiphol.

De toename van het aantal meldingen zoals gesignaleerd door de ILT is zorgelijk. Luchtvaartveiligheid en veiligheid op de grond staan altijd voorop. De inzet van drones biedt veel kansen. Daar waar het bijvoorbeeld gaat om toezicht, smart logistics of inspectie van lastig toegankelijke punten, kunnen drones snelle en efficiënte hulpmiddelen zijn. Drones zijn echter relatief nieuw en er is nog veel te leren over de operatie van drones en de betrouwbaarheid tijdens het vliegen. 

Het is daarom goed dat het ABL deze belangrijke nieuwe sector in de luchtvaart actief monitort en dat er meldingen gedaan worden. Om de analyse door het ABL robuuster te maken is er meer data nodig. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met het NLR een project gestart om op structurele wijze operationele data uit de dronesector te kunnen verzamelen waarbij tegelijkertijd de last voor deze sector minimaal is.

Lees ook: 

Amsterdam onderzoekt drone-hubs, plekken waar drones kunnen opstijgen en landen

luchtvaart
Pitane Blue