Met de opkomst van deze elektrische voertuigen zoals de e-step verschijnen er stilaan ook studies die vooralsnog de focus beperken tot het gebruik ervan in een MaaS deelconcept. Deze eerste onderzoeken laten zien dat de kosten in termen van luchtkwaliteit van elektrische stepjes hoger zijn dan zou mogen worden verwacht. 

“De logistieke handelingen zoals het laden en groeperen van de elektrische steps aan verzamel- of afgiftepunten, vaak met zware dieselvoertuigen uitgevoerd. Als de stepgebruiker van het openbaar vervoer of de fiets komt, is de milieubalans negatief”, aldus Minister Cora van Nieuwenhuizen.

Door het vaak wilde of zelfs vandalistische gebruik van de e-step is de levensduur bovendien te kort voor een stepaanbieder om de investeringskosten terug te verdienen, aldus een studie van McKinsey naar het gebruik van dit soort voertuigen als deelconcept. Gelet op de aandacht voor dit soort voertuigen, verwacht de Minister dat nog wel meer onderzoeken zullen volgen die ook breder kijken dan alleen maar naar het gebruik in deelconcept.

De Minister heeft de Kamer op 7 juni 2019 geïnformeerd over de regels die andere lidstaten hanteren bij de toegang van dit soort voertuigen tot de weg. Daaruit blijkt dat er grote verschillen in de toelating en het gebruik bestaan tussen verschillende lidstaten. Dit onderstreept eens te meer de noodzaak om deze regels op Europees niveau te harmoniseren. 

Totdat dat gebeurt zal elke lidstaat zelf regels moeten maken over de toelating en het gebruik van de e-step. Daarom is Nederland in Europees verband een actief pleitbezorger voor een geharmoniseerd kader voor dit soort voertuigen.

Lees ook  Vlaanderen accelereert naar emissievrij openbaar vervoer met nieuwe e-bussen

Lees ook: Tweet Minister zet onjuiste informatie over elektrische steps in media recht

step
Elektrische step
studie McKinsey
Print Friendly, PDF & Email