PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT

Pitane Blue

Tag: regelgeving


Van de ene dag op de andere werd de kennisregel afgeschaft dat taxichauffeurs in Oslo stratenkennis moeten hebben. Tientallen jaren moesten taxichauffeurs slagen voor een test die hun bijna-encyclopedische kennis van de straten en routes van de stad aantoont. De Lees meer…


De Onderzoeksraad komt met de pijnlijke conclusie dat zowel de categorie bijzondere bromfietsen als de procedure om deze toe te laten, belangrijke hiaten vertoonden. De categorie bijzondere bromfietsen kwam tot stand omdat de Tweede Kamer er bij de minister op aandrong Lees meer…


estep

Met de opkomst van deze elektrische voertuigen zoals de e-step verschijnen er stilaan ook studies die vooralsnog de focus beperken tot het gebruik ervan in een MaaS deelconcept. Deze eerste onderzoeken laten zien dat de kosten in termen van luchtkwaliteit van Lees meer…


Taxi pauze

Volgens FNV is de cao Taxi is op sommige punten ingewikkeld en stelt de organisatie dat wanneer men de regeling niet begrijpt, de werkgever misbruik maken. Neem bijvoorbeeld de pauzeregeling. De werkgever mag je 90 minuten op pauze zetten buiten standplaats. Hij mag die tijd verdelen in 6 keer 15 minuten per dag. Als het werk even wegvalt, hoeft over die tijd geen loon doorbetaald te worden. En jij hoeft ook niet beschikbaar te zijn voor de werkgever.


lijkbezorging

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. K.H. Ollongren heeft de Kamer geïnformeerd over de planning van de behandeling van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een nadere toelichting met betrekking tot de planning.


klachtenmeldpunt taxi

Het afschaffen van de BPM-teruggaaf voor taxi’s en openbaar vervoer per 2020 betekent dat bij aanschaf en eerste registratie van een nieuw voertuig BPM verschuldigd is. De maatregel raakt niet het bestaande wagenpark maar alleen aanschaf en registratie van een nieuw voertuig.


Voordat voertuigen de openbare weg op mogen, moeten ze worden toegelaten op basis van Europese of nationale regelgeving. Dit geldt ook voor een elektrische step. Niet alle elektrische steps zijn toegestaan in Nederland. Let daarom bij het aanschaffen van zo’n step op of je hiermee wel op de openbare weg mag rijden.


De mededingingswaakhond zag de rechter onlangs een streep zetten door een boete van 41 miljoen euro die aan de NS werd opgelegd, maar de ACM gaat nu in hoger beroep. De termijn om dit te doen liep donderdag af. Het hoger beroep is in eerste instantie pro forma, legt een woordvoerster uit.


De chauffeur scoort een voldoende, maar op gebied van gastvrijheid en stratenkennis niet en dat ondanks een kwaliteitskeurmerk en strengere regels. Het imago van de taxibranche in Den Bosch niet verbeterd.


Het is best mogelijk dat rijscholen rondrijden met auto’s die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn of niet verzekerd zijn voor inzittenden.


Emmanuel Grégoire, eerste adjunct van de burgemeester van Parijs Anne Hidalgo wist aan Franse media te vertellen dat bussen vol toeristen binnenkort een zeldzaam zicht worden in Parijs. ‘Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe noden van de stad, ook Lees meer…


De plannen voor het station Gent Sint-Pieters worden aangepast. Dat heeft de NMBS besloten na een constructief overleg met de Stad Gent. Er wordt een nieuwe overkapping uitgewerkt die het comfort voor de reizigers garandeert en architecturaal aansluit bij de Lees meer…


Businessman ignoring safety and texting onmobile phone while driving

Verplichte veiligheidssystemen zoals een dashboardcamera, aanscherping van de wettelijke rusttijden, vaker de vakbekwaamheid van taxichauffeurs testen en een hogere handhavingscapaciteit op telefoongebruik achter het stuur en onverzekerd rondrijden.


Three beautiful happy girls in a car

Twintig taxichauffeurs haalden de verplichte toets en vroegen de vergunning aan die voor een betere kwaliteit van het taxivervoer moet zorgen in Breda.


Wim Faber stelt zich de vraag waar de plotselinge angst vandaan komt een persoon, instelling of leverancier in deze materie voor het hoofd te stoten.


Circular parking garage stadium

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van data binnen de mobiliteitssector.


Teacher sitting at table with young school kids in classroom

De gemeenten plaatsen gelukkig de kwaliteit en communicatie nog steeds voor de duurzaamheid.


In het juninummer van Magazine Personenvervoer – net uit – staat een uitgebreid interview met de drie beleidsadviseurs van het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI), Eugene van de Poel, Jaap Berends en directeur Arthur ter Weeme. Helaas was Lees meer…


Autobedrijf Daimler is door het Duitse ministerie van Transport gesommeerd 60.000 dieselauto’s van Mercedes-Benz terug te roepen. De actie volgt op berichtgeving van de Duitse krant Bild am Sonntag, die schrijft dat de voertuigen uitgerust zijn met zogenoemde sjoemelsoftware. Het Lees meer…


Young serious businesswoman in black dress and eyeglasses talkin

Er komt een minimumtarief voor alle zelfstandigen in Nederland: ze mogen niet minder dan 16 euro per uur betaald krijgen. Dat meldt de NOS. Het kabinet is al langere tijd op zoek naar een manier om de groeiende groep schijnzelfstandigen Lees meer…