DVDP width=

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om te voorkomen dat nachtelijk vervoer vanaf Ameland vervalt.

De watertaxi van Veltman Marine Service tussen Ameland en Holwerd vaart niet meer per 1 januari 2023. Iedereen op het eiland is geschrokken door het voorgenomen besluit wat nu het gesprek van de dag is op het eiland. Veerdiensten zijn van levensbelang voor de bereikbaarheid van de eilanden.

Acute noodsituaties voor slachtoffers komen, wanneer de watertaxi stopt, niet in gevaar want gelukkig is er bij nood nog wel de Waddenhelikopter, of zijn de vrijwilligers van de KNRM. Burgemeester Leo Pieter Stoel van het eiland kijkt met zorg naar de ontwikkeling.

"Dat dit grote consequenties heeft voor de leefbaarheid en gezondheid van veel Amelanders."

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat kijkt samen met de provincie Friesland naar een mogelijke oplossing voor de watertaxi tussen Ameland en Holwerd. Ondanks Harbers de ingediende motie van Caroline van der Plas (BBB) had ontraden, werd deze alsnog in stemming gebracht en kon in de Tweede Kamer rekenen op veel steun.

(Tekst loopt door onder de foto)
Exploitant Richard Veltman kan geen vergunning krijgen voor snelvaren bij avond en nacht.

De problemen gaan onder meer om de maximumsnelheid van 20 kilometer per uur voor die donkere uren. Officieel mogen boten kleiner dan 20 meter voor zonsopkomst en na zonsondergang vanwege natuurwetgeving niet sneller varen dan 20 kilometer per uur. Door het handhaven van die regelgeving zou Veltman geen vergunning meer krijgen om de dienst voort te zetten omdat de watertaxi sneller wil waren dan wat regelgeving voorschrijft. 

Lees ook  Populairiteit fatbike vraagt om strengere regelgeving

maximum snelheid

\Ook voor Rijkswaterstaat is de bereikbaarheid van de Waddeneilanden zeer belangrijk en is het nachtelijk personenvervoer niet in het geding, mits inachtneming van de wet en regelgeving is het altijd mogelijk. Dat betekent alleen dat er niet harder mag worden gevaren met een watertaxi, dan 20 kilometer per uur. Om die reden kan exploitant Richard Veltman geen vergunning krijgen voor snelvaren bij avond en nacht.

(Tekst loopt door onder de foto)
Iedereen op het eiland is geschrokken door het voorgenomen besluit.

De vaargeul tussen Ameland en Holwerd is al jaren een heikel punt. Veltman verzorgde al 30 jaar een sneldienst tussen het eiland en de vaste wal. Ze waren 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar te bereiken. In overleg met watertaxibedrijven en gemeenten moeten de mogelijkheden voor een ontheffing bij nachtelijk varen voor gespecificeerde diensten worden onderzocht.

Gerelateerde artikelen:
Watertaxi Ameland
Taxikrant
Print Friendly, PDF & Email