Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Om een bestuurderskaart te kunnen verlengen, moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor afgifte.

Als chauffeur van een autobus of vrachtwagen met een Smart Tachograaf heeft u een bestuurderskaart nodig. Op deze persoonsgebonden kaart worden de rij- en rusttijden geregistreerd. Kiwa Register verstrekt deze bestuurderskaarten namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de verstrekking van bestuurderskaarten wordt onderscheid gemaakt tussen chauffeurs die afkomstig zijn uit EU-landen en chauffeurs uit niet-EU-landen. Chauffeurs uit niet-EU-landen die bij een Nederlands bedrijf beroepsmatig goederen- of personenvervoer uitvoeren, moeten daarvoor een tijdelijke bestuurderskaart aanvragen.

Bent u een chauffeur uit een EU-land en wilt u een bestuurderskaart voor uzelf aanvragen? Daarvoor moet u minimaal 185 kalenderdagen in Nederland zijn ingeschreven. U kunt een bestuurderskaart aanvragen via het aanvraagportal van Kiwa Register. Tijdens de aanvraagprocedure in het aanvraagportal moet u een aantal bewijsstukken uploaden. Het is handig om die vooraf bij de hand te hebben zoals een geldig Nederlands rijbewijs B,C,D en/of E of, als u een buitenlands rijbewijs heeft, een digitale kopie van dit geldige buitenlandse rijbewijs en een een digitale pasfoto.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - VDL - elektrische bussen Eindhoven

Om een bestuurderskaart te kunnen verlengen, moet u opnieuw voldoen aan de vereisten voor afgifte. Ook moet u opnieuw een pasfoto aanleveren. Verlenging moet worden aangevraagd vanaf drie maanden voordat de huidige bestuurderskaart verloopt. Als u een aanvraag heeft ingediend voor een smart tachograafkaart dan kunt u de status online inzien in het aanvraagportaal.

Kiwa

Kiwa Register legt zich toe op het efficiënt verwerken van aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Kiwa Register is onderdeel van Kiwa N.V., een internationale onderneming op het gebied van testen, inspecties en certificering (TIC).

Het bedrijfsonderdeel Kiwa Register is in 2010 ontstaan als gevolg van de uitplaatsing van het grootste gedeelte van de organisatie die zich binnen de Inspectie Verkeer & Waterstaat (thans Inspectie Leefomgeving & Transport) bezighield met vergunningverlenende taken. Sinds de uitplaatsing heeft Kiwa Register haar dienstverlening op het gebied van vergunningen elk jaar weten te verbeteren: levertijden zijn voor alle soorten vergunningen verkort terwijl de kosten voor gemeenschap sinds 2010 zijn gedaald. 

Lees ook  Intentieverklaring: overheid neemt luchtvaarttaken terug van Kiwa
Gerelateerde artikelen:
buschauffeur
Foto: © Pitane Blue
Buskrant