Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De redactie van Pitane Blue hoopt dat iedereen een gelukkig en gezond 2024 mag beleven.

Het nieuwe jaar 2024 begint met een knal in het zuiden van Nederland, ondanks de invoering van vuurwerkverboden in steden als Eindhoven en Tilburg. Het verbod, bedoeld om het zelf afsteken van vuurwerk te beperken, lijkt weinig effect te hebben gehad op de feestvreugde van de inwoners. In Eindhoven bijvoorbeeld, waar men voor het eerst een vuurwerkverbod invoerde, was de nachtelijke hemel alsnog verlicht door vuurwerk. De stad bood wel een alternatief in de vorm van een openbare vuurwerkshow, wat kan worden gezien als een stap naar het vormen van nieuwe tradities. Het idee van een landelijk vuurwerkverbod lijkt nog ver weg, temeer omdat sommige burgemeesters aangaven niet streng te zullen handhaven op het verbod.

fiscale regelgeving

Parallel aan de festiviteiten brengt 2024 ook veranderingen in de fiscale regelgeving voor ondernemers. Een belangrijke wijziging is het wegvallen van belastingvoordeel voor investeringen in vervoersmiddelen met fossiele brandstofmotoren. Dit geldt ook voor hybride voertuigen, ‘dual-fuel’-varianten en waterstof aangedreven werktuigen. De overheid heeft nieuwe staatsteuneisen geïmplementeerd, waaronder een verbod op het gebruik van grijze waterstof, omdat dit moeilijk te controleren is. Dergelijke werktuigen zijn daarom van de Milieulijst verwijderd.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Pitane Blue - Taxistandplaats in Amsterdam

Ook de regels rond elektrische taxi’s zijn aangescherpt. Vanwege de afnemende meerprijs van elektrische taxi’s ten opzichte van conventionele taxi’s, wordt het belastingvoordeel voor deze voertuigen stopgezet. 

Een vergelijkbare aanpassing treft elektrisch aangedreven bakfietsen, waarbij het belastingvoordeel vervalt als de bakfietsen ook privé gebruikt worden. Voor wat betreft laadpunten: alleen de laadpunten voor zwaar vervoer komen nog in aanmerking voor fiscale voordelen, in tegenstelling tot die voor lichter vervoer zoals bestelauto’s.

Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET