Pitane Image

Een van de opvallende aanpassingen in de nieuwe regelgeving is de flexibiliteit in de verplichte pauzetijden voor chauffeurs.

Na een langdurige periode van inspanningen en overleg is er een significante verandering op komst in de Europese transportsector. De Europese Unie heeft besloten om het beroep van touringcarchauffeur te onderscheiden van dat van vrachtwagenchauffeur. Dit onderscheid brengt een nieuw, flexibeler rij- en rusttijden regime met zich mee, specifiek toegesneden op de behoeften van de touringcarsector.

Deze wijziging, die een rechtstreekse invloed zal hebben op de kwaliteit van dienstverlening tijdens Europese busreizen, markeert een belangrijke stap voorwaarts. Tot nu toe vielen touringcarchauffeurs onder dezelfde regelgeving als vrachtwagenchauffeurs, wat vooral gericht was op goederenvervoer en weinig rekening hield met de unieke eisen van passagiersvervoer. Dit leidde vaak tot frustraties bij passagiers en in sommige gevallen zelfs tot hoge boetes voor de chauffeurs, vanwege strikte naleving van de rij- en rusttijden.

De verandering is het resultaat van jarenlange inspanningen door verschillende organisaties binnen de touringcarbranche. Zowel KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer) als Busvervoer Nederland, ondersteund door de Internationale Wegvervoer Unie (IRU), hebben intensief gelobbyd voor dit onderscheid. Hun inzet was gericht op het erkennen van de specifieke behoeften en werkritmes in het toeristische busvervoer.

Een van de opvallende aanpassingen in de nieuwe regelgeving is de flexibiliteit in de verplichte pauzetijden voor chauffeurs. De eerder strikte pauze van 45 minuten mag nu worden opgedeeld in twee segmenten van minimaal 15 minuten. Bovendien kan de dagelijkse rustperiode, onder bepaalde voorwaarden, met een uur worden uitgesteld. Dit biedt touringcarchauffeurs meer speelruimte bij onvoorziene omstandigheden zoals verkeersopstoppingen, waardoor zij beter kunnen inspelen op de behoeften van hun passagiers.

Lees ook  Voorzitter Bertho Eckhardt benadrukt belang van 'connected' mobiliteit
(Tekst loopt door onder de foto)

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe regelgeving is de digitalisering van het reisblad. Dit document, dat eerder als een overbodige administratieve last werd beschouwd, zal voortaan digitaal beschikbaar zijn, wat de administratieve lasten voor de chauffeurs aanzienlijk zal verminderen.

Deze ontwikkelingen worden gezien als een grote overwinning voor de touringcarsector. Ze bevorderen niet alleen de flexibiliteit en efficiëntie binnen het Europese busvervoer, maar zorgen ook voor een verbeterde reiservaring voor passagiers. Met het voorlopige akkoord dat nu op tafel ligt, is de verwachting dat deze nieuwe regels zonder veel obstakels zullen worden geïmplementeerd.

Terwijl de sector en passagiers uitkijken naar de positieve veranderingen die deze nieuwe regelgeving met zich mee zal brengen, blijft de focus liggen op het garanderen van veiligheid en comfort tijdens busreizen. Deze stap van de Europese Unie wordt dan ook gezien als een erkenning van de unieke uitdagingen en vereisten van de touringcarindustrie, en een bevestiging van het belang van deze sector binnen het Europese transportnetwerk.

ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
STARTPAKKET
Print Friendly, PDF & Email