Afgelopen juni heeft de Mobiliteitsalliantie het mobiliteitsplan Deltaplan 2030, hoog tijd voor mobiliteit gepubliceerd. Hierin beschrijft de Mobiliteitsalliantie wat er volgens haar moet gebeuren om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. In een brief aan de Kamer geeft Minister drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga een reactie op het Deltaplan, zoals toegezegd in het AO MIRT van 12 juni.

Daarnaast informeert ze over de stand van zaken met betrekking tot de pilots alternatieve vormen van vervoer en betaling. De Mobiliteitsalliantie is wat haar betreft daarmee een belangrijke partner met wie we graag samenwerken aan een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitsplan.

“Het Deltaplan bevat een totaalpakket van investeringsvoorstellen voor aanleg van infrastructuur. De Minister deelt de opvatting van de Mobiliteitsalliantie dat investeren in mobiliteit nodig is. Daar is haar Ministerie ook hard mee aan de slag. Zo is in het regeerakkoord 2 miljard euro vrijgemaakt voor een inhaalslag in aanleg van infrastructuur en is er jaarlijks 100 miljoen euro extra bijgekomen.”, aldus een reactie van de Minister in haar schrijven aan de Kamer.

Het kabinet is geen voorstander van rekeningrijden

De Mobiliteitsalliantie pleit voor een systeem van betalen naar gebruik. Het kabinet is echter geen voorstander van een vorm van rekeningrijden of kilometerheffing voor personenverkeer. Wel onderzoekt het kabinet, zoals genoemd in de kamerbrief bij het Klimaatakkoord, een aantal varianten van betalen naar gebruik en treft waar mogelijk of nodig voorbereidingen. Dit is ten behoeve van de formatie van een volgend kabinet. De invoering van het nieuwe stelsel wordt betrokken bij de reeds voorgenomen belastingherziening in 2025.

Lees ook  Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof

Een belangrijk perspectief bij de verkenning naar alternatieve bekostigingsvormen is na te gaan wie baat heeft bij investeringen in het mobiliteitsplan en wie kan bijdragen aan de bekostiging van mobiliteitsoplossingen. De studiegroep verwacht in het voorjaar van 2020 met resultaten te komen.

Lees ook: Arthur ter Weeme: “Deltaplan Mobiliteit: Nu de handschoen oppakken”

Minister van Nieuwenhuizen
Alles over mobiliteit en planning
Print Friendly, PDF & Email