De Tweede Kamer wil dat de matrixborden boven de snelwegen, voor zover ze daarvoor geschikt zijn, standaard de actuele maximumsnelheid gaan aangeven. Vanuit de afdeling verkeer en watermanagement functioneel beheer verkeerssystemen bereikten ons signalen dat de matrixborden wellicht niet tijdig klaar zijn voor de invoering op donderdag 12 maart 2020.

Voor de snelheidsverlaging moeten duizenden borden worden besteld en geplaatst. Het omwisselen of soms ook bijplaatsen van al die borden is een enorme logistieke klus. Ook moet de ICT die de informatie op matrixborden regelt, worden aangepast. Het is nu vooral belangrijk dat we de maatregelen snel, maar ook veilig en goed doorvoeren.

Eerder was men vooral druk met ‘bebordingsplannen’ te inventariseren om na te gaan wat er precies nodig is. Eenmaal bekend, was de productie van de borden relatief snel geregeld. 

invoeringsdatum staat vast

Vanaf donderdag 12 maart 21.00 uur tot maandagochtend 16 maart 05.00 uur worden langs al onze snelwegen verkeersborden vervangen. Daarna geldt daar overdag een maximumsnelheid van 100 km/h. In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid hetzelfde: waar je 120 km/h of 130 km/h mocht rijden, mag dat tussen 19.00 uur en 06.00 uur nog steeds.

Zowel vanuit IenW als RWS gaat men de weggebruikers informeren over de snelheidsverlaging naar 100 km/h overdag en de vervangingswerkzaamheden tussen 12 en 16 maart.

matrixborden aanpassen niet tijdig klaar

Medewerkers van Rijkswaterstaat waren medio februari reeds op de hoogte gebracht via een interne e-mail dat het een complex verhaal was geworden wat een goede voorbereiding vereist en goede uitwerking van de specificaties, die bijna afgerond zijn. 

“Daarnaast wordt er al gewerkt aan onderdelen die wel duidelijk zijn, maar toch blijft het veel werk. De werkzaamheden voor MTM kunnen door MTM-team rond 15 mei gereed zijn. Daarna volgt het testtraject bij het Centrum IV Verificatie en Validatie (CIVVV) wat zeker 4 weken zal duren.”, aldus de berichtgeving.

Rond 15 juni zou de software beschikbaar zijn voor uitrol in de centrales, maar de uitrol zelf duurt minimaal 2 weken. Na uitrol moeten de scenario’s nog worden aangepast. Daarnaast is het mogelijk om de juiste borden “op voorhand” in de database van de verkeerscentrale te krijgen, zodat VeCoBe ze kan gebruiken voor de databasewissels die nodig zijn voor de aanpassingen van de spitsstroken buiten. 

VeCoBe staat voor het actueel houden en bijwerken van de configuraties in de verschillende Dynamisch Verkeersmanagement-systemen (DVM). VeCoBe is de enige partij die wijzigingen mag uitvoeren als een configuratiewijziging benodigd is voor met name MTM, CDMS, MWKS en/of MobiMaestro.

De snelheidsverlaging maakt deel uit van een pakket maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor natuurherstel en kunnen infra- bouwprojecten worden hervat worden.

Lees ook: Snelheid vanaf 16 maart 100 km per uur op alle snelwegen

snelheid
Print Friendly, PDF & Email