In deze tijd van de Corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat ze in nauw contact met de vervoerssector staat en haar uiterste best doet om hen te ondersteunen.

De sector laat weten dat er genoeg producten voorradig zijn en dat ze de bevoorrading aan kan. Wel kan het voorkomen dat er bij de bevoorrading van winkels praktische problemen ontstaan, waardoor supermarkten sneller leeg raken. 

langer onderweg of buiten de reguliere tijden

Om dit te voorkomen kan het betekenen dat er meer en soms langer gereden moet worden door transporteurs. Het kan daarom zo zijn dat chauffeurs iets langer onderweg zijn of buiten de reguliere tijden, bijvoorbeeld in de avond, een supermarkt moet bevoorraden. Hierdoor kan de dagelijkse en/of wekelijkse rust van chauffeurs in het gedrang komen. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling wordt de sector ruimte geboden, waardoor de bevoorrading van deze essentiële producten op orde blijft.

Het gaat hierbij om een proportionele maatregel, waar de sector behoefte aan heeft. Dat wil zeggen een tijdelijk soepeler regime op specifieke onderdelen van de rij- en rusttijden regels. Concreet betreft dit een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur; een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur; en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. Een andere wijziging betreft de wekelijke rustperiode.

Op dit moment geldt dat een wekelijkse rustperiode uiterlijk zes dagen na het einde van de laatste wekelijkse rust moet beginnen. Ik zal dit naar zeven dagen brengen. De derogatie wordt ingesteld met terugwerkende kracht van 14 maart 2020 tot en met 6 april 2020.

beroepen die voor het kabinet cruciaal zijn

Deze wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Een nadrukkelijke voorwaarde die in dit kader gesteld wordt is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en weggebruikers, even als de sociale omstandigheden van de chauffeurs, daarbij niet in het gedrang mag komen. Het scheelt daarbij dat de komende weken er minder drukte wordt verwacht op de Nederlandse wegen.

Het verruimen van de rij- en rusttijden geeft de sector meer mogelijkheden om de bevoorrading van essentiële producten op orde te houden. Daarbij kan het ook helpen dat gemeenten hun venstertijden voor de bevoorrading van supermarkten verruimen. 

Daarom heeft de Minister het belang van het breder openstellen van de venstertijden ook bij de VNG aangekaart. Met deze maatregelen, die zij samen met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt, wordt de bevoorrading van winkels bespoedigd en kunnen we de beschikking blijven houden over essentiële goederen. 

Lees ook: Zelfs de supermarkt in Eindhoven Airport ligt er verlaten bij

Print Friendly, PDF & Email