Als gevolg van de coronacrisis loopt de vraag naar taxi’s sterk terug, waardoor er sprake is van derving van inkomsten. Recent heeft het kabinet een uitgebreid steunpakket en een aantal tijdelijke maatregelen voor ondernemers aangekondigd, zoals een regeling voor ZZP-ers met versoepelde mogelijkheden om bijstand aan te vragen. 

Vandaag maakte Minister Cora van Nieuwenhuizen in een schrijven aan de Tweede Kamer bekend dat samen met Koninklijke Nederlands Vervoer (KNV) wordt bekeken welke onderdelen van het maatregelenpakket juist ook voor de ondernemers in de taxibranche kunnen worden ingezet.

Omdat juist in deze periode beschikbaarheid van vervoer van essentieel belang kan zijn, vervult het zorg- en taxivervoer momenteel een belangrijke functie. Net als bij OV is het uitgangspunt dat er alleen gebruik wordt gemaakt van een taxi, als er geen andere optie is. De gezondheid van zowel de chauffeur als de reiziger staat daarbij voorop. 

Het is daarom van belang dat zowel reizigers als taxiondernemers de adviezen van het RIVM ten aanzien van hygiëne en persoonlijke afstand opvolgen. Aansluitend op deze basisuitgangspunten vervoert een taxi alleen een passagier wanneer er sprake is van een afstand van minimaal 1,5 meter tussen chauffeur en passagier, of wanneer er een gesloten afscheiding is tussen de chauffeur en passagier. Daarnaast is het advies om maximaal één passagier tegelijkertijd te vervoeren, tenzij het personen van hetzelfde huishouden zijn.

protocol met zeer specifieke richtlijnen

In samenspraak met Koninklijk Nederlands Vervoer, RIVM en Zorgverzekeraars Nederland zijn er aanvullend twee protocollen opgesteld voor verantwoord taxi- en zorgvervoer. Eén protocol dat gebruikt kan worden voor regulier taxi-en zorgvervoer, maar ook een protocol met zeer specifieke richtlijnen die van toepassing zijn op het vervoer van personen met (het vermoeden van) COVID-19 virus. 

Lees ook  Pitane Pallas: de software die de taxibranche op zijn kop zet

Lees ook: Landelijk corona protocol voor ziekenvervoer is noodzakelijk

Taxi Sign On Roof Of Car
Print Friendly, PDF & Email