Print Friendly, PDF & Email

Marktpartijen hebben grote behoefte aan een landelijk protocol hoe om te gaan met de patiënten die vervoer naar een zorginstelling nodig ten behoeve van een levensreddende behandeling. Het betreft zowel de groep zonder klachten, met klachten als met besmetting. 

Daarom verzoeken de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN), de Nederlandse federatie van kankerpatienten organisaties (NFK), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en de Nierpatiënten Vereniging Nederland het RIVM om uiterlijk donderdag een protocol op te stellen en hierbij in te gaan op sociale afstand, beschermingsmiddelen en ‘kenmerken’ van chauffeur en/of patiënt (klachten, verdacht van besmetting, besmet, contact met een besmet persoon, etc.). Bij voorkeur samen met de aanbieders van het vervoer (KNV), zodat de kans zo groot mogelijk is dat het protocol ook uitvoerbaar is voor de vervoerders.

geen capaciteit voor besteld vervoer 

Inmiddels is het bericht een feit dat een patiënt niet van en naar het dialysecentrum vervoerd kan worden. De betreffende patiënt is positief getest op Covid. KVN adviseert patiënten contact op te nemen met hun zorgverzekeraar, omdat deze verantwoordelijk is voor het regelen en de bekostiging van het vervoer en dan in deze bijzondere situatie de regionale ambulancedienst kan inschakelen. 

De RAV heeft aangegeven dat zij geen capaciteit hebben voor het besteld vervoer van deze groep patiënten. De leden van KNV zijn graag bereid zijn om het vervoer te blijven verrichten, ook in geval van Covid 􏰀 􏰂‐verdenking of besmetting, onder de voorwaarden dat dit veilig is voor patiënt en chauffeur.

maatregelen dringend noodzakelijk

Recentelijk ontvingen verzoekers het signaal dat het ziekenvervoer van patiënten voor onder andere dialyse en oncologische behandelingen in gevaar komt door de corona crisis. Middels een brief vragen zij mevrouw drs. B.E. Westgren en DG curatieve zorg van het Ministerie van VWS en de directie Zorgverzekeringen maatregelen te nemen om te borgen dat deze groepen patiënten vervoerd kunnen blijven worden om zo hun behandeling te kunnen ondergaan, teneinde overlijden te voorkomen.

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat

reeds genomen maatregelen

Zorgverzekeraars hebben inmiddels aan vervoerders laten weten dat patiënten altijd alleen vervoerd dienen te worden, bij voorkeur in een bus, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand zo veel mogelijk in acht genomen kan worden.
KNV zal zo veel mogelijk bussen inzetten voor het vervoer, zodat de afstand tussen chauffeur en patiënt zo groot mogelijk is. Ook heeft KNV de mogelijkheden verkend om bussen te voorzien van een schot tussen chauffeur en patiënt. Zorgverzekeraars en KNV maken afspraken over de kosten die hiermee gemoeid gaan.

een protocol is nodig

Om het vervoer goed te kunnen borgen, willen alle betrokken partijen dat vervoer veilig is voor de patiënt (en begeleider) en de chauffeur. De aard van het vervoer maakt dat er nu onduidelijkheden zijn wat de juiste wijze van handelen is. 

Taxivervoerders zijn niet bekend met beschermingsmiddelen en staan op ook niet op lijst om deze te krijgen. Het houden van sociale afstand is onmogelijk omdat patiënten regelmatig door chauffeurs worden geholpen bij het in‐ en uitstappen of chauffeurs de rolstoel vast moeten zetten. Dit alles, ook bij patiënten met milde klachten (neusverkoudheid, hoesten, koorts), zonder bescherming. Een protocol is nodig om zowel patiënten als chauffeurs te kunnen beschermen tegen het risico op besmetting met het virus.

“Om tijdens deze crisis de gezondheid en veiligheid van zowel patiënten als mensen die hen vervoeren te waarborgen, zijn extra maatregelen nodig. Zorgverzekeraars en vervoerders hebben afgesproken dat vanwege de coronacrisis patiënten altijd alleen vervoerd worden. En vervoer gebeurt bij voorkeur in een bus, zodat de regel voor het houden van anderhalve meter afstand zo veel mogelijk in acht genomen kan worden.”, aldus Petra van Holst, algemeen directeur van ZN.

Lees ook: Inzet ambulancebus voor vervoer coronaviruspatiënten

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat