Op basis van actuele informatie van het RIVM hebben heeft de Minister van Nieuwenhuizen op voordracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in afstemming met de minister van Buitenlandse Zaken, besloten om de geldende restricties voor luchtverkeer met passagiers en dus het vliegverbod te verlengen tot 10 april 2020 18.00 uur (lokale tijd). 

Op 13 maart 2020 werden restricties ingesteld ten aanzien van de burgerluchtvaart in verband met het COVID-19- virus. De restricties hebben tot doel om de instroom van mensen die mogelijk het COVID-19-virus bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen periode hebben wij u tevens op de hoogte gesteld van uitbreiding van de geldende restricties.

In alle landen waarvoor een vliegverbod is ingesteld geldt volgens het RIVM nog altijd dat er wijdverspreide transmissie plaatsvindt. Ook voor de BES geldt dat de situatie onveranderd is. Het tijdelijk vliegverbod heeft daar tot doel om de verspreiding van het COVID-19-virus naar de genoemde openbare lichamen tegen te gaan. Met het oog op uniformiteit is besloten om de einddatum van alle restricties gelijk te trekken. De uitzonderingbepalingen op de vliegverboden onder andere voor repatriëring blijven ongewijzigd.1

Het RIVM monitort continu de wereldwijde situatie. In China en Zuid-Korea worden de maatregelen en vliegverbod langzaam afgeschaald. Het RIVM adviseert echter eerst af te wachten wat het effect is op het aantal patiënten, alvorens de vliegrestrictie voor deze landen af te bouwen.

Lees ook: Maatregelen gaan piepen en kraken voor taxichauffeurs

Eindhoven Airport Terminal
Lees ook  Sluiting Rotterdam The Hague Airport is definitief van de baan
Print Friendly, PDF & Email