Print Friendly, PDF & Email

Financieel sterke bedrijven zouden ondernemingen die worden getroffen door de coronacrisis moeten helpen door betalingstermijnen te verlengen, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. Ondertussen vallen de eerste bedrijven om als gevolg van de coronacrisis. Corona heeft het laatste zetje gegeven want als je geen reserves hebt gaat het nu heel snel en komen steunmaatregelen te laat.

de overheid geeft niet zo maar steunmaatregelen

Het doel is dat bedrijven niet omvallen. Ondernemers die een beroep doen op de steunmaatregelen van het kabinet moeten eerst zelf financieel regelen. Bedrijven betalen vooraf provisie van soms wel duizenden of tienduizenden euro’s,  pas dan staat de overheid garant voor het geld dat ondernemers lenen.

Het gaat om de BMKB-regeling waarbij de overheid grotendeels garant staat voor ondernemers die geld lenen bij de bank. Bij zelfstandige ondernemers heerst onzekerheid en onduidelijkheid over de tijdelijke financiële tegemoetkoming of steunmaatregelen van het kabinet, de zogenoemde Tozo-regeling

eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd.

branches die onder deze regeling vallen

Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister.

Lees ook: Gemeente kan zzp’ers alvast van een voorschot voorzien

Mona Keijzer