[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

De inzet van het zorgpersoneel de afgelopen maanden mag dan wel uitzonderlijk gewaardeerd worden, toch werden Kamervragen gesteld door het Maastrichtse PVDA Kamerlid Lilianne Ploumen en Léonie Sazias van de partij 50PLUS over de hoge parkeerkosten die zorgmedewerkers betalen bij het ziekenhuis. Veel zorgmedewerkers kunnen door de lockdown maatregelen niet makkelijk naar hun werk met het openbaar vervoer en reizen met eigen wagen omdat er een vakantiedienstregeling van kracht is.

De zorgmedewerkers die extra uren draaien om de coronacrisis te bestrijden werden daardoor ook geconfronteerd met extra kosten maken voor het betaald parkeren bij ziekenhuizen.  De beide Kamerleden vonden dit een oneerlijke situatie gezien het feit dat zorgmedewerkers de kosten dus niet kunnen omzeilen.

Daarnaast vinden dat Tweede Kamerleden dat in tijden van crisis zorgmedewerkers zich niet moeten hoeven bekommeren om extra kosten waar zij mee te maken krijgen doordat ze zich nog harder inzetten voor onze samenleving. Het zou dan ook wenselijk zijn dat deze parkeerkosten ofwel worden stopgezet door een beroep te doen op de uitbaters van deze parkeerplaatsen, ofwel toe te zeggen dat de gemaakte parkeerkosten door zorgmedewerkers per direct zullen worden vergoed door het Ministerie voor Medische Zorg en Sport.

overleg met de gemeenten 

In een schriftelijke reactie aan de Tweede Kamer bedankte Martin van Rijn, de minister voor Medische Zorg en Sport, alle zorgverleners voor het vele werk dat nu wordt verzet en gaf aan dat hij het eens is met de PvdA en 50PLUS dat zorgverleners zich juist in deze tijden niet zouden moeten bezighouden met bijkomende zaken, zoals parkeerkosten. De Minister is er zich van bewust dat het draaien van extra uren tot gevolg heeft dat er in de huidige situatie meer geparkeerd moet worden.

Daarom heeft van Rijn contact gezocht met de koepelorganisaties van ziekenhuizen, de NVZ en NFU. Zij hebben het onder de aandacht van hun leden gebracht. Beide koepels geven aan dat alle ziekenhuizen onderschrijven dat de effecten van de coronacrisis geen gevolg mogen hebben op de extra kosten die medewerkers ten behoeve van werk moeten maken. Ten aanzien van het parkeerbeleid betekent dit volgens de NVZ en NFU dat vrijwel alle ziekenhuisorganisaties voor deze crisisperiode zo nodig in overleg met de gemeenten geen of sterk gereduceerde parkeerkosten hanteren.

Lees ook: Gedegen veiligheidsprotocol laat rijscholen herstarten

Betaald parkeren
Parkeergarage
Print Friendly, PDF & Email