Mobility as a Service (MaaS) is een grote verandering ten opzichte van mobiliteit zoals we die nu kennen en ervaren. Daarvoor moeten we anders, en nu meer dan ooit tijdens deze coronacrisis, tegen mobiliteit gaan aankijken. KNV, CROW, en het ministerie van IenW organiseren in 2020 drie kenniscafés over Mobility as a Service (MaaS). De eerste digitale bijeenkomst op woensdag 24 juni, georganiseerd door CROW, gaat in op de gevolgen van de coronacrisis voor MaaS en gedragsverandering.

Een reeks kenniscafés met als doel om niet alleen anders tegen mobiliteit aan te kijken, maar ook om andere keuzes te kunnen maken, nieuwe trends te zien én te leren van best practices. Elk kenniscafé in de reeks zal een ander aspect van mobiliteit uitlichten. Als een rode draad volgen we de lessen uit het verleden, het heden en gaan we samen op weg naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem. Met in deze eerste editie gedragsverandering als centraal thema.

welkom in de nieuwe wereld

Gedragsverandering in mobiliteit is moeilijk en gaat met kleine stappen. Maar externe factoren als het coronavirus kunnen in sommige situaties een bevorderend effect hebben. Er wordt noodgedwongen anders met mobiliteit omgegaan. Waar werkgevers eerder terughoudend waren in thuiswerken, kunnen we nu niet meer zonder. En wordt dit in deze nieuwe wereld nu als ‘normaal’ beschouwd.

alvast een inkijkje

Matthijs Dicke – werkzaam bij Goudappel Coffeng – geeft alvast een inkijkje in gedragsverandering op het gebied van mobiliteit en wat de sleutel is voor het succesvol bouwen van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem.

Wil je ook weten hoe gedragsverandering mobiliteit toegepast kan worden op MaaS of wat de mogelijk gevolgen van corona zijn voor MaaS concepten? Dan zien we je graag op 24 juni! Inschrijven kan via deze link.

Lees ook: Politiek bekijkt of MaaS bijdraagt aan 1,5m samenleving

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Print Friendly, PDF & Email