Vandaag werd het kenniscafé MaaS en Gedragsverandering door de CROW Academie georganiseerd in samenwerking met KNV en het Mobility as a Service (MaaS) van het Ministerie IenW. Ondanks dat de techniek bij de aanvang niet helemaal wilde meewerken werd het kenniscafé een goed georganiseerde middag via een webinar waar ruim 120 deelnemers aan deel hebben genomen. 

Uit onderzoek gepresenteerd door Marije Hamersma van het KiM instituut, blijkt dat mensen verwachten terug te gaan naar het oude gedrag van voor de coronacrisis. Het doorbreken van reisgewoontes en blijvend anders reizen is een van de belangrijkste vraagstukken wanneer we het over MaaS hebben.

Gedragsverandering bij de consument.

Mensen veranderen hun gedrag niet. Komt men onder stress te staan dan gaan mensen het basisgedrag vertonen. Omdat mensen niet veranderen moet je de omgeving veranderen om toch mensen aan te zetten te veranderen. Er is een tegenwerkende groep en een coöperatieve groep. De grootste groep mensen is onnadenkend.

Menno van der Linden, gedragsexpert MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het koppelen van allerlei vervoersmogelijkheden marginaal gaan bijdragen tot veranderingen in vervoersgedrag.

Wanneer we mensen duurzaam van gedrag willen veranderen gebeurt dit in een aantal stappen. Wat tijdens de coronacrisis is gebeurd is dat mensen in een veranderen en volhouden fase werden gedwongen. Dat bekennen dat we een aantal fasen hebben overgeslagen zoals de verandering overwegen.

“Wat een echte uitdaging is, is de consument bij MaaS krijgen. Wanneer je gedragstechnieken wil inzetten staat men voor een behoorlijke uitdaging. Je kan vanuit een analyse een goede maatregel neerzetten, maar daar heb je niet altijd invloed op. Er spelen ook krachten van buitenaf.”, aldus Matthijs Dicke-Ogenia – gedragsveranderaar in verkeer en mobiliteit bij Goudappel Coffeng.

MaaS heeft er baat bij dat je massa weet te maken. Wanneer de MaaS consument de indruk heeft dat alles goed geregeld is, maakt MaaS een goede kans. In coronatijd hebben we ontdekt dat we versneld kunnen veranderen en snel inspringen op veranderingen. Snel onderzoek naar wensen en inspringen op veranderingen is een noodzaak om te slagen. MaaS voor consumenten is een uitdaging. Corona brengt wel versnelling maar intrinsieke motivatie wordt niet opgebouwd. De kunst is MaaS robuust te maken voor grote veranderen.

Lees ook: Gaat MaaS terug naar de tekentafel na de coronacrisis?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Matthijs Dicke-Ogenia
Menno van der Linden
Print Friendly, PDF & Email