Print Friendly, PDF & Email

De manier waarop mensen zich verplaatsen stond aan de vooravond van een radicale transformatie. De coronacrisis heeft alle mobiliteitsdiensten die worden ontwikkeld in het kader van MaaS (Mobility as a Service) met een bijkomend vraagstuk opgezadeld. Meer sociale cohesie door de deeleconomie en toename van samen reizen levert nu een probleem op binnen de nieuwe ‘anderhalve meter economie’.

Een artikel vol vragen die zichzelf wellicht beantwoorden eens we spreken van het ‘nieuwe normaal‘. Wij denken graag in oplossingen, vooral wanneer het over mobiliteit gaat. Maar hoe ga je om met deelvoertuigen die klaar staan? Wie was de vorige bestuurder en werd de wagen wel voldoende ontsmet? 

De discussie over de bescherming van consument heeft een nieuwe dimensie gekregen. Hoe bescherm je de consument in een deeleconomie waar hij kan blootgesteld worden aan de gevaren van  een virusbesmetting?

deeleconomie versus anderhalve meter economie

Gemeenten en commerciële aanbieders zijn betrokken bij verschillende deelproducten die samen MaaS gaan maken zoals het doelgroepenvervoer, voorzieningen voor openbaar vervoer, taxi, autodelen, deelfietsconcepten en P&R. Het handhaven en toezien op het RIVM protocol zal ook binnen al deze vervoersvormen een uitermate belangrijke rol spelen.

In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. Mobility as a Service (MaaS) staat voor een mobiliteitsconcept, waarbij de consument gebruik maakt van verschillende transportmiddelen via één abonnement. Hij of zij hoeft zich daarbij niet meer druk te maken over de benodigde reserveringen en betalingen. Maar hij wil zich ook niet druk maken over de randvoorwaarden en het RIVM protocol waaraan de diensten moeten voldoen. Dat is een zaak van de aanbieders mag je toch van uit gaan?

Lees ook  Deelfietsen: G-sport Vlaanderen mikt op 75.000 fietsers met beperking tegen 2026

disruptieve partijen

Er zijn ook disruptieve partijen die hun aanbod verbreden en verdiepen. Denk aan Flixbus of Uber die nu bezig is om alternatieven voor openbaar vervoer op te zetten, de klassieke auto aanbieders die nieuwe mobiliteitsdiensten opzetten of nieuwe (deel)concepten toevoegen aan hun aanbod. Iedereen krijgt te maken met het RIVM protocol, zelfs nadat een vaccin beschikbaar is. Hoe gaan deze partijen er voor zorgen dat de aangeboden diensten voldoen aan alle gestelde eisen?

geen reactie vanuit landelijke pilots

Onder druk van de coronacrisis stelden wij ons de vraag wat de impact is op de MaaS pilots die vanuit een aanbestedingstraject per 1 april gingen. Dat deze nu niet de hoogste aandacht krijgen is duidelijk maar bij navraag bij de verantwoordelijken waren de antwoorden matig. Onze vraag werd binnen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doorgestuurd aan andere collega’s tot het ergens op een bureau terecht kwam van iemand die wellicht nu van huis uit werkt en nu niet ziet wat in zijn inkomende post ligt te wachten. 

Lees ook: Wat met MaaS in moeilijke tijden voor mobiliteit?

ook beschikbaar voor Android