De Antwerpse gemeenteraad geeft naar alle waarschijnlijkheid groen licht voor een nieuw stadsreglement voor taxidiensten. Op basis van de ontwerpteksten, lijkt de stad zich te wagen aan een groot experiment, waarvan de neveneffecten vandaag onvoldoende gekend zijn. De Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU) vraagt dan ook dat er snel werk wordt gemaakt van een recurrente impactanalyse, zodat nefaste gevolgen op het vlak van overlast, dienstverlening en lokale jobs tijdig kunnen worden aangepakt.

Het nieuwe stadsreglement voor taxidiensten, dat vandaag door de gemeenteraad van de Stad Antwerpen wordt gestemd, komt er naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Vlaamse taxidecreet. Hoewel APTU het met de stad eens is dat een hernieuwing van het reglement noodzakelijk was om beter aan te sluiten bij nieuwe trends op het vlak van personenvervoer, waarschuwt de Antwerpse taxi-organisatie voor mogelijke ongewenste neveneffecten voor de Antwerpse inwoner, voor de klant en voor de taxichauffeurs.

Terwijl het nieuwe Vlaamse taxidecreet al een verregaande deregulering van de taxisector doorvoert, gaat de Stad nog een stap verder. Zo wordt het onderscheid tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s geschrapt en kan éénieder die dat wenst en vanuit heel Vlaanderen taxidiensten aanbieden vanop wachtplaatsen in Antwerpen. Bovendien worden de taxi’s niet meer verplicht om tussen twee ritten op een standplaats te gaan staan. Dit kan, zoals in bvb. New York, Londen of Amsterdam, een overaanbod aan taxi’s genereren waardoor het ronselen van klanten tot spanningen tussen chauffeurs leidt en (verkeers-)overlast veroorzaakt.

Hoewel APTU positief staat ten aanzien van een vrije tariefbepaling, die kan aangepast worden in functie van vraagpieken en -dalen, waarschuwt de organisatie voor mogelijke misbruiken en vreest ze bepaalde dumpingpraktijken van multinationale platformen die lokale aanbieders uit de markt zullen prijzen. Het is algemeen geweten dat zulke platformen een monopolie nastreven om de klant nadien hogere prijzen op te leggen.

Opmerkelijk is ook dat de Stad bewust een aantal hefbomen – die de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren – uit handen geeft, zoals bvb. de verplichting om kredietkaartlezers te gebruiken en de verplichte stratenkennis. Die bevoegdheden worden naar het Vlaams Gewest verschoven.

Ten slotte stelt APTU ook vast dat dit nieuwe reglement er net komt op het ogenblik dat de Antwerpse taxisector al voor grote uitdagingen staat. Zo heeft het coronavirus in de afgelopen maanden al voor een gemiddelde omzetdaling van 90% gezorgd en wordt er – naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse Taxidecreet – van de sector verwacht dat hij investeert in milieuvriendelijkere – maar veel duurdere – auto’s.

APTU vreest dat de zelfstandige Antwerpse taxichauffeurs (die niet aangesloten zijn bij een telefooncentrale of app) het eerste slachtoffer zullen zijn van deze ultravrije marktsituatie. Maar het is niet uit te sluiten dat ook de grotere Antwerpse taxiondernemingen en hun loontrekkende chauffeurs, de stadsbewoners en de klanten er ernstige nadelen aan overhouden.

Lees ook: GTL wil extra maatregelen om de taxisector te redden

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
het nieuwe thuiswerken voor taxibedrijven met de Pitane Mobility Webeditie
Print Friendly, PDF & Email