Mensen die geweld gebruiken tegen politieagenten of hulpverleners komen straks niet meer weg met alleen een taakstraf. Het kabinet wil dat zij harder worden aangepakt en altijd de cel in moeten. Geweld tegen mensen met een publieke taak is onaanvaardbaar, vinden de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). 

“Zij handhaven de orde, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden staan zij mensen bij die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Dat geweld moet stevig worden aangepakt en daar past geen taakstraf bij.”

De twee ministers hebben volgens het ANP een wetsvoorstel gemaakt, dat naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het gaat niet alleen om geweld tegen politiemensen, brandweerlieden of opsporingsambtenaren, maar ook tegen bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of in gevangenissen. Er bestaat al een verbod om taakstraffen op te leggen aan mensen die zich schuldig maken aan ernstige zeden- en geweldsmisdrijven.

geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.

Behalve politiemedewerkers krijgen ook andere medewerkers met een publieke taak te maken met agressie en geweld, zoals ambulance- en brandweerpersoneel, tramconducteurs, buschauffeurs, onderwijzers of belastinginspecteurs. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

Lees ook: Raymond Zuidwijk kan niet zo maar blind varen op navigatie

Ambulance Haaglanden
Print Friendly, PDF & Email