Na vijf provinciale overlegmomenten met stakeholders rond overlast door transmigranten op snelwegparkings komt Vlaams minister Lydia Peeters met een plan van aanpak en een investeringsbudget van maar liefst 38 miljoen euro. Tijdens de overlegmomenten werd onder meer een toelichting gegeven over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende (federale) politionele acties.

Het totaalbedrag van 10 miljoen euro in 2021 zal geïnvesteerd worden in tal van (infrastructurele) maatregelen zoals het plaatsen van camera’s, het afsluiten van parkings met hekwerk of het plaatsen van constructies op de middenbermen tegen het overlopen van autosnelwegen. Minister Peeters zal ook de opdracht van de private bewakingsteams verlengen (2 miljoen euro). Hoewel handhaving van mensensmokkel en transmigratie tot de bevoegdheden van de Federale Wegpolitie behoort, wenst minister Peeters ook hier haar steentje bij te dragen

“Problemen met transmigranten aan snelwegparkings is een maatschappelijk gegeven. Het Agentschap Wegen en Verkeer kan dit probleem helaas niet alleen oplossen, daarom dat ook het federale niveau nauw werd betrokken in de uitwerking van het plan van aanpak. Begin 2021 starten we met het realiseren van bijkomende infrastructurele maatregelen in de verschillende provincies en blijf ik beroep doen op de privébewakingsteams. Afgelopen twee maanden hebben we de input van alle stakeholders verwerkt in een concreet plan van aanpak, hier zetten we 10 miljoen euro in 2021 tegenover.”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Begin september 2020 nam Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) het initiatief om samen met toenmalig Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) provinciale overlegmomenten te organiseren om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en de transmigratieproblematiek.

Lees ook: Minister Lydia Peeters herziet 15 minuten regel taxisector

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
truck parking langs E17
software voor taxibedrijven
Print Friendly, PDF & Email