Reizigers vandaag vertonen niet hetzelfde gedrag als tien jaar geleden. Digitale mogelijkheden en ervaringen in diverse omgevingen hebben grote invloed op de reis. Voor mobiliteitsaanbieders heeft dit grote en structurele impact, hun rol verandert mee.  Afgelopen week stelden de leden van het KNV initiatief MaaS-LAB hun visie voor de komende jaren vast en werd de werkgroep voorzien van de nieuwe naam Maas-NL. De werkgroep is een samenwerkingsverband van marktpartijen die Mobility as a Service in Nederland mogelijk maken. Professionele marktpartijen die in de dienstverlening aan de reizigers elkaars concurrent kunnen zijn, maar die ook elkaar kunnen versterken en ook een gezamenlijk belang hebben om hun diensten verder te kunnen ontwikkelen in deze dynamische markt.

MaaS-NL treedt op als gesprekspartner namens haar leden richting stakeholders en overheden en bereidt standpunten voor, voor het creëren van de juiste randvoorwaarden en het wegnemen van de belemmeringen voor het ontwikkelen van MaaS in Nederland alsmede een gelijk speelveld voor alle betrokkenen. MaaS-NL biedt leden een platform voor netwerk en kennisdeling met het organiseren van evenementen en bijeenkomsten en de actieve betrokkenheid bij andere relevante organisaties zoals de MaaS Alliance, de Data Sharing Coalition en indirect ook VNO-NCW.

MaaS is een dienst op het gebied van personenmobiliteit, waarbij de dienstverlening bestaat uit het bieden van een online platform met mogelijkheden voor het zoeken naar, vergelijken van, eventueel reserveren van en betalen voor verschillende soorten mobiliteitsdiensten, aan de hand van actuele ​en voor die reiziger relevante informatie over die diensten.

MaaS-NL is een samenwerkingsverband van professionele marktpartijen die Mobility as a Service in Nederland mogelijk maken. Onder de vaste leden van MaaS-NL treffen we de grootste partners in mobiliteit aan zoals ANWB, 9292, Arriva, Bovag, GVB, HTM, Pitane Mobility, NS, RET, RAI vereniging, Transdev, Translink, ING, Felyx en Keolis Nederland. De conclusie is dat er een nieuwe mindset nodig is voor een geïntegreerd mobiliteitssysteem als geheel waarbij de reiziger centraal staat. MaaS-NL en haar leden kunnen die transitie niet in hun eentje realiseren en gaat hierover graag in gesprek met de overige stakeholders.

Lees ook  Regio Foodvalley schoon op weg met waterstof

Voor overheden betekent het nieuwe mogelijkheden om het toewijzen van schaarse beperkte openbare ruimte aan mobiliteit, concessieverlening, vergunningverlening, parkeerbeleid op basis van een data gedreven sturing te stroomlijnen. Verkeerssysteem te optimaliseren om bij te dragen aan maatschappelijke doelen als duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en inclusiviteit. Mobiliteitspatronen te beïnvloeden om beleidsdoelen zoals bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid te realiseren op basis van de aanwending van data met het oog op klimaatadaptatie en energietransitie.

creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten
Print Friendly, PDF & Email