DPD gaat verder in het versterken van haar bedrijfsprocessen tegen ondermijnende criminaliteit. Daarom heeft DPD onlangs het samenwerkingsconvenant met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland ondertekend. Samen zetten zij stappen tegen het verspreiden van illegale goederen, waaronder drugspakketten, via pakketverzending. Het convenant is getekend door Eric Dietz, CEO DPD Nederland en, namens de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, mevrouw M. de Vries, burgemeester van Etten-Leur en de heer A. Ederveen, burgemeester van Valkenswaard. Deze burgemeesters zijn de bestuurlijke trekkers van het project Weerbare Post & Pakketdiensten van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

“Het is belangrijk dat we deze samenwerking aan gaan. Misbruik van onze diensten door criminelen is zeer ongewenst. Door ons uitstekende security protocol en door een samenwerking met alle instanties zoals gemeenten, politie, openbare ministerie, belastingdienst en provincies, kunnen we een maximale borging hanteren. Door samen op te trekken kunnen we van elkaar leren. Om te komen tot innovatieve oplossingen en afstemming van activiteiten. Zodat we de negatieve effecten voor ons bedrijf, maar zeker ook voor de maatschappij, kunnen beperken”, aldus Eric Dietz namens DPD Nederland. 

Het verspreiden van illegale goederen, waaronder drugspakketten, via pakketverzending is een maatschappelijk probleem. DPD heeft al verschillende maatregelen getroffen om haar bedrijfsprocessen weerbaarder te maken tegen misbruik en beïnvloeding door criminele organisaties. De samenwerking met Taskforce-RIEC draagt bij aan de verdere versteviging van de weerbaarheid van DPD hierin. Zo worden er extra maatregelen genomen om drugszendingen nog effectiever te onderscheppen en het transport en vervoer van pakketten veiliger te maken. Denk hierbij aan het vergroten van kennis over drugspakketten bij onze medewerkers, het controleren van pakketten, door middel van het inzetten van speurhonden en scanapparatuur en het samenwerken bij incidenten.

“Criminelen maken bij hun activiteiten vaak gebruik van eerlijke bedrijven. Natuurlijk kunnen die bedrijven op de korte termijn geld verdienen, maar op de lange termijn kunnen ze hierdoor verschrikkelijk in de problemen komen. Gelukkig onderkent DPD dit risico. Op deze manier maken de overheid en het bedrijfsleven samen een vuist tegen criminaliteit”, aldus burgemeester De Vries

Project Weerbare Post- en Pakketdiensten

De ondertekening van het samenwerkingsconvenant komt voort uit het project Post- en Pakketdiensten dat Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland binnen het programma Maatschappelijke Weerbaarheid uitvoert. Doel is het versterken van publiek private samenwerking en het op gang brengen van een maatschappelijke beweging tegen ondermijning.

“Ondermijning is een probleem dat niet alleen vanuit de overheid aangepakt kan worden, hierin spelen ook bedrijven en branches een grote rol. Ik ben daarom erg blij met deze eerste stap in de samenwerking met deze belangrijke speler in de post- en pakketbranche”, aldus burgemeester Ederveen.

Over Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een samenwerkingsverband bestaande uit overheidspartners in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van criminaliteit zorgt voor vermenging tussen onder- en bovenwereld. Voor het uitvoeren van hun activiteiten zijn criminelen afhankelijk van legale structuren, voorzieningen en sectoren uit de bovenwereld. Zo ook de post- en pakket-branche, meldt DPD op hun website.

Lees ook: PostNL bezorgde vorig jaar 337 miljoen pakketten

Print Friendly, PDF & Email