De handhaving van de rij- en rusttijden is van groot belang voor het welzijn van chauffeurs, de verkeersveiligheid en een gelijk speelveld tussen vervoersondernemingen. Om die redenen wordt door de ILT en de politie gehandhaafd op de rij- en rusttijden. Uitgangspunt voor de handhaving van de rij- en rusttijden is de Europese verordening rij- en rusttijden (561/2006). In een schrijven aan de Tweede Kamer stelt Minister van Nieuwenhuizen dat deze verordening  verplicht dat de normale wekelijkse 45 uurs rust wordt genomen buiten het voertuig. Bovendien stelt de verordening verplicht dat eventuele kosten voor het verblijf buiten het voertuig door de werkgever moet worden gedekt. 

opleggen bevel tot staken arbeid

De ILT kan in verschillende situaties een bevel tot staken van arbeid opleggen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer bij een controle wordt opgemerkt dat een chauffeur te lang rijdt. Dit heeft tot gevolg dat de chauffeur niet verder mag rijden. Ook wanneer de ILT bij een controle niet kan achterhalen hoe lang de chauffeur al heeft gereden, kan op grond van artikel 8:2 tweede lid Arbeidstijdenwet per direct een verplichting van een 45 uurs rust worden opgelegd. Tot slot kan bij constatering van een ondeugdelijke tachograaf de gehele vrachtauto worden belet om aan het verkeer deel te nemen totdat de tachograaf weer normaal functioneert.

Verhogen van de boete bij wekelijkse rust in het voertuig. Het is voor de rust en welzijn van chauffeurs van belang dat er in de planning rekening mee wordt gehouden dat chauffeurs voor de wekelijkse rust niet in de cabine slapen. Wanneer de ILT constateert dat de wekelijkse rust ten onrechte in het voertuig wordt genomen, kan er geen bevel van staken van arbeid worden opgelegd. Feitelijk gezien is de chauffeur op dat moment niet aan het werk, maar
aan het rusten. De ILT legt in een dergelijke situatie een boete van € 1.500 op aan de vervoersonderneming.

Gezien het belang van een goede wekelijkste rust voor de chauffeur en voor de verkeersveiligheid, zal de ILT de boete verdubbelen voor de bedrijven die, na de eerste boete van €1500, deze regel nogmaals overtreden. Bij de constatering dat er bij dezelfde vervoersonderneming voor een tweede keer een wekelijkse rust in het voertuig wordt genoten, wordt de boete daarom verhoogd naar € 3.000. Het voldoen aan de regelgeving van rij- en rusttijden draagt bij aan het welzijn van de chauffeur en de verkeersveiligheid. Door deze maatregel is weer een stap gezet naar meer welzijn voor de chauffeur en veiligheid op de weg.

Lees ook: Handhaving rij- en rusttijden wegvervoer verscherpt

Poolse chauffeurs op parkeerplaats
Print Friendly, PDF & Email