Lekker uitwaaien op het strand van Scheveningen tijdens het kille paasweekend. Het is een van de weinige dingen die je kunt doen door de beperkingen tijdens de pandemie. Maar dat kan dan wel op anderhalve meter zonder enig gevaar voor anderen of jezelf. Scheveningen blijft geliefd bij toeristen en toch vaak gehaat bij de bewoners wanneer geliefde toeristen op bezoek komen. 

De overlast van de toeristen zit veel bewoners dwars. Toch vreemd voor een badstad die moet leven van het toerisme, horeca, theaterbezoek, zon en strandweer. Er worden gelukkig stappen in de goede richting gemaakt. Denken in oplossingen werkt vaak beter dan denken in problemen en een omvangrijk pakket aan maatregelen moet deze zomer de overlast op Scheveningen voorkomen. Bewoners en ondernemers uit Scheveningen hebben veel invloed gehad op de plannen. 

veilig en leefbaar Scheveningen

Slecht weer met pasen, dus de boulevard is weer van ons‘, het klinkt niet echt uitnodigend wanneer je dit leest op de Facebook pagina van bewonersgroepen. Nadat de gemeente begin dit jaar een omvangrijk pakket aan maatregelen om de toenemende overlast aan te pakken presenteerde, is er de afgelopen maanden achter de schermen druk gewerkt aan verdere toespitsing van de plannen. Dit gebeurde met 30 bewoners en ondernemers in een werkgroep ‘Veilig en Leefbaar Scheveningen’. Met hun input zijn de maatregelen aangepast en aangevuld.

Bewoners en ondernemers die overlast ervaren op Scheveningen, kunnen dit voortaan melden via een speciale app. Met deze applicatie kunnen zij 24 uur per dag melding maken van overlast of een incident. Dat schrijft wethouder Anne Mulder (VVD) woensdag in een plan aan de gemeenteraad. Er is nog geen exacte datum bekend waarop de app kan worden gebruikt, maar de verwachting is dat dit in de loop van april gereed is.

Scheveningen - Pier tijdens de paasdagen 2021

“Scheveningen is de populairste badplaats van ons land en daar zijn we trots op. Maar die populariteit mag niet ten koste gaan van prettig wonen en ondernemen en de leefbaarheid. Het college is daarom heel blij met de constructieve samenwerking met bewoners en ondernemers. Hun opbouwende kritiek en goede voorstellen hebben ons geholpen om onze plannen beter te maken en maatregelen in te zetten die voorzien in een behoefte. Samen zetten we ons in voor Scheveningen.”

Maatregelen

Het plan bevat veel uiteenlopende maatregelen. Voorbeelden zijn de mobiele toiletblokken die onlangs op de boulevard werden geplaatst, het besluit om de afvalbakken frequenter te legen en de aanschaf van grotere afvalbakken voor op het strand. 

Ook het afsluiten van de kade langs de Eerste haven en de Strandweg bij drukte om straatraces tegen te gaan is al succesvol ingezet in de voorjaarsvakantie. Verder zijn onaangekondigde flitsacties en integrale handhavingsacties ingepland, die flexibel kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld het weer verandert. Bij deze acties wordt extra scherp gelet op zaken als intimidatie, alcohol- en drugsproblematiek, fietsen op de boulevard en geluidsoverlast van verkeer. 

In een aantal straten is het mogelijk gemaakt om versneld wielklemmen in te zetten of auto’s weg te slepen. Parkeerautomaten zijn aangepast zodat het ‘verlengen’ van de maximale parkeerduur niet langer mogelijk is. Park+Bike en Park + Beach arrangementen zijn uitgebreid en er komen extra stallingsplaatsen voor (deel)fietsen en (deel)scooters. De bewegwijzering naar deze locaties wordt voor de zomer doorgevoerd. Verder worden fietscoaches ingezet om mensen de weg te wijzen en komen er hosts op de boulevard. 

Er wordt een boeienlijn aangebracht in de haven om een veilig zwemgebied te creëren en er worden track and trace polsbandjes uitgereikt om vermissing van kinderen tegen te gaan. Via social media en ter plaatse worden de ‘huisregels’ extra onder de aandacht gebracht: hoe houden we het samen veilig, schoon en gezellig.

In aanloop naar de zomer worden meer maatregelen uitgewerkt. Een belangrijke is het invoeren van een app waarmee bewoners en ondernemers 24 uur per dag overlast of een incident kunnen melden. Hun melding wordt dan via een ‘midoffice’ meteen doorgeleid naar de juiste instantie en de melder krijgt hiervan terugkoppeling. Dit was een wens van de bewoners zodat het makkelijker wordt om snel problemen te kunnen melden. 

Om wangedrag op het water tegen te gaan worden speciale handhavers met een nautisch specialisme opgeleid. Zij gaan in samenwerking met de havendienst, die boot en schipper leveren, toezicht houden op het water. Verder wordt er gewerkt aan een app met realtime reisinformatie en de mogelijkheid om parkeerplaatsen en vervolgtransport te reserveren. Het streven is om die voor de zomer klaar te hebben. 

De werkgroep blijft betrokken bij het monitoren van de maatregelen en de inzet van scenario’s, maar gaat ook een rol spelen bij de uitwerking van een hernieuwde toekomstvisie op Scheveningen badplaats. 

Lees ook: Boulevard Scheveningen kampt met overlast bezoekers

mobiele koffiebar Twins op de boulevard tijdens de paasdagen 2021
Print Friendly, PDF & Email