Na het faillissement van het bedrijf achter Car Driver Deals werd inmiddels duidelijk dat de stelling dat zij ongeveer 3.000 auto’s op de weg  hadden, onjuist is. In werkelijkheid waren er 2.100 lopende contracten en dus nog minder dan 2.100 auto’s, aangezien bij een deel van de contracten de levering van de auto in de toekomst ligt. De trieste conclusie daarvan is dat, anders dan verwacht, het wagenpark van Car Driver Deals zelf (de zogeheten Car Driver Fleet) vrijwel zeker geen overwaarde heeft en er weinig te halen valt voor de gedupeerden die vaak hoge leningen hebben afgesloten om hun voertuig voor te financieren.

In een schrijven aan de gedupeerden laat advocatenkantoor Delissen Martens weten dat, ondanks de curatoren op dit moment onderzoek doen naar de aanwezigheid van andere vermogensbestanddelen binnen Atvangarde B.V., het er op lijkt dat de pandhouder al niet volledig betaald kan worden en dat er uit de verkoop van de auto’s geen uitkering aan de gedupeerden zal kunnen worden gedaan. Doordat er tenminste zes vennootschappen betrokken zijn die nog niet failliet zijn en die vaak onder meerdere handelsnamen opereren, kost dat onderzoek tijd.

(artikel gaat verder na afbeelding)
auto's van gedupeerden werden massaal ingevorderd door verhuurbedrijven in heel Nederland

geen aangifte van oplichting

Het gaat in ieder geval geruime tijd duren voordat het faillissement zal worden afgewikkeld. De curator Mr. Broekmans gaat geen aangifte doen van oplichting. Hij deelt wel mijn mening dat de bestuurders vrijwel zeker persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld, maar de politie en het Openbaar Ministerie zien dit als een civiele zaak. Zij gaven aan geen capaciteit te hebben om daar onderzoek naar te doen. De curatoren hebben te kennen gegeven dat zij vrijwel zeker geen actie zullen ondernemen ten aanzien van de verstrekte persoonlijke leningen van de bank of tussenpersonen. De afhandeling van het faillissement kan makkelijk twee jaar duren.

Lees ook  Schadeclaims Car Driver Deals overschrijden 39 miljoen

Lees ook: Doek valt na faillissement Atvangarde B.V.

Print Friendly, PDF & Email