Print Friendly, PDF & Email

Op 15 juli 2021 is Atvangarde B.V. failliet verklaard na faillissementsaanvraag door Huiskes Kokkeler Autolease B.V. Het gevolg van het faillissement voor de schuldeisers is nu wel dat zij niet meer in hun eentje kunnen proberen om een betaling af te dwingen. De schuldeisers moeten hun vordering bij de curator Broekmans, die kantoor houdt in Roermond, vanaf nu indienen. Advocatenkantoor Delissen Martens die namens bijna 900 gedupeerden zal optreden heeft inmiddels een afspraak gemaakt met de curator. Als er geld in de boedel aanwezig is, zal dat volgens de wettelijke regeling worden verdeeld over alle gedupeerden.

personeel ontslagen

Na de uitspraak van het faillissement werd ook duidelijk dat circa 20 t/m 49 werknemers werkzaam waren. Personeelsleden die op straat komen te staan na het verlies van hun baan want van een mogelijke doorstart is wellicht geen sprake. De uitspraak betekent ook het einde voor Car Driver Deals Zakelijk, Car Driver Deals, Mijndashbord.Nl, Zeker Besparen en Vindq Mobility die allen officieel waren gevestigd te Maasbracht aan  de Hoofdstraat 49a. De totale schade loopt naar alle waarschijnlijkheid in de tientallen miljoenen. De eigenaren van Atvangarde, de broers Jan en Geert Golsteijn, houden zich onvindbaar. Advocaat Olivier van Hardenbroek, die namens Delissen Martens Advocaten in Den Haag bijna negenhonderd gedupeerde klanten bijstaat, zegt dat de vrijdag aangestelde curator mr. Broekmans een opsporingsbevel kan uitvaardigen.

strategie of piramidespel

Car Driver Deals bevond zich al sinds begin juni in zwaar weer nadat bij ongeveer drieduizend klanten de leaseauto’s werden ingevorderd. De betalingsachterstanden ontstonden reeds vorig jaar waardoor het bedrijf een openstaande betalingen heeft bij vermoedelijk vijftig verhuurbedrijven. Via een van de voormalige personeelsleden, op bezoek bij onze Pitane Blue redactie, wisten wij meer informatie in te winnen over de praktijken. 

Vooropgezet handelen zoals het bewust e-mails verzenden aan klanten met enkel de voornaam als begroeting moest voorkomen dat klanten de volledige namen van het personeel te weten kwamen. Of personeel op de hoogte was dat er een piramidespel in beeld was, is niet duidelijk. Echt zuiver op de graad was de handelswijze niet te noemen. De klanten van toen zijn nu de grote gedupeerden geworden. Bestuurdersaansprakelijkheid zal bij curator wellicht meteen om de hoek komen kijken.

Lees ook: Aftanken en inleveren, fors prijskaartje voor leasewagens

"Personeelsleden die op straat komen te staan na het verlies van hun baan want van een mogelijke doorstart is wellicht geen sprake. "

auto's worden massaal ingevorderd