Print Friendly, PDF & Email

Al snel nadat gedupeerden van het Limburgse bedrijf Car Driver Deals zich verenigden op sociale media om leed met elkaar te delen zagen wij ook aanbod aan gedupeerden verschijnen om ze juridische bijstand te verlenen. Voor onze redactie aanleiding om op verder onderzoek uit te gaan. De eerste vraag die dan bij ons opkomt is wat kosten deze diensten en wat krijgen gedupeerden hiervoor terug. Wij stelden advocaat Olivier van Hardenbroek uit Den Haag de vraag wat gedupeerden vandaag het beste kunnen doen.

meewerken

De voornaamste tip is persoonlijke eigendommen uit de auto halen en contact opnemen met het autobedrijf dat eigenaar is. Advies is meewerken aan de teruggave van de auto en melding maken bij de rechtsbijstandsverzekeraar wanneer de gedupeerde die heeft. Aansluiten bij het kantoor is absoluut niet verplicht. De contractanten kunnen ook rechtstreeks hun vordering bij CDD indienen.

"Persoonlijke eigendommen uit de auto halen en contact opnemen met het autobedrijf (indien bekend) dat eigenaar is. meewerken aan teruggave van de auto. Melding maken bij rechtsbijstandverzekeraar. Aansluiten bij ons kantoor is absoluut niet verplicht. De contractanten kunnen ook rechtstreeks hun vordering bij CDD indienen.'

Het kantoor biedt de mogelijkheid om aan te sluiten en het juridische deel over te laten aan ervaren juristen. Wanneer er meer behoefte is voor een persoonlijk advies over de situatie met uitleg over de rechten en plichten kunnen zij bijstaan. Ook dienen zij een vordering tot terugbetaling van vooruit betaalde gelden in. In enkele gevallen kan dat beter niet nu maar adviseren zij om te wachten tot het moment dat Car Driver Deals (Atvangarde B.V.) niet aan haar verplichtingen voldoet. 

faillissementsaanvraag

Op dit ogenblik onderzoekt van Hardenbroek of er vermogensbestanddelen zijn die veilig kunnen worden gesteld en of er partijen zijn die verantwoordelijk kunnen worden gesteld naast Car Driver Deals. Een journalist van Autoweek liet zich ontvallen dat er al een faillissementsaanvraag zou zijn ingediend door een autobedrijf.

"Er moet wel een individuele vordering worden ingediend maar er hoeft geen termijn te worden geboden om te herstellen. De mobiliteitsovereenkomst met cdd is van rechtwege ontbonden en er ontstaan daardoor van rechtwege ongedaanmakingsverplichtingen."

In gewoon Nederlands: dan heeft de contractant meteen recht op terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald en waarvoor geen auto meer ter beschikking is. Car Driver Deals klanten worden door autoleveranciers gesommeerd om hun leaseauto in te leveren. Omdat het Limburgse bedrijf CDD niet is aangesloten bij een brancheorganisatie als Keurmerk Private Lease of BOVAG, en ook niet bij een Geschillencommissie zodat enkel de gewone rechter bevoegd is om geschillen te behandelen. Meerdere autoverhuurders proberen momenteel auto’s terug te halen bij leaserijders die klant zijn van CDD.

Lees ook: Leaseklanten Car Driver Deals gesommeerd auto in te leveren

verhuurbedrijven zoals Enterprise leverden zelf de wagens aan Car Driver Deals