Swiss International Air Lines (SWISS) stelt vanaf 15 november vaccinatie tegen COVID-19 verplicht voor al haar vliegend personeel. Dit als reactie op nationale inreisbeperkingen wereldwijd, die ook steeds meer aandringen op het bewijs van een dergelijke vaccinatie voor vliegend personeel. Hong Kong werd onlangs de eerste bestemming die met onmiddellijke ingang een bewijs van COVID-19-vaccinatie eist voor bemanningen die uit bepaalde landen komen, waaronder Zwitserland.

Een gescheiden organisatorisch beheer van gevaccineerde en niet-gevaccineerde bemanningsleden en de daaruit voortvloeiende complexiteit van de betrokken dienstroosters, maken het onmogelijk om op langere termijn een solide en betrouwbare vluchtuitvoering te garanderen. Sommige bestemmingen en regio’s konden niet langer worden bediend, en dit zou op zijn beurt de effectiviteit van het SWISS-hubsysteem ernstig verminderen. De gescheiden behandeling van de twee bemanningscategorieën zou ook een ongelijke behandeling in roosters met zich meebrengen. Daarnaast wil SWISS, als wereldwijd opererende luchtvaartmaatschappij, en gezien de voldoende beschikbaarheid van effectieve COVID-vaccins, haar zorgplicht jegens haar cockpit- en cabinepersoneel ten volle nakomen.

"We moeten deze actie nu starten, als we ons wereldwijde routenetwerk willen behouden en onze zorgverplichtingen jegens onze werknemers willen nakomen."

Bij het aannemen van de nieuwe vaccinatieplicht wordt SWISS ondersteund door overeenkomstige bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomsten voor zijn cockpit- en cabinepersoneel, die in dergelijke actie onder dergelijke omstandigheden voorzien. SWISS voert ook een open en transparante dialoog met zijn sociale partners over het geplande mandaat, aldus Swiss International Air Lines.

Foto boven: nui7711 / Shutterstock.com

Lees ook: Vervoerder Keolis krijgt boete van €3 miljoen

Print Friendly, PDF & Email