Transvision en zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ zetten de samenwerking voort. De afgelopen maanden hebben voor a.s.r. en ONVZ in het teken gestaan van een langdurig inkooptraject voor het Zittend Ziekenvervoer. Afgelopen dinsdag is, na het doorlopen van de laatste fase, de opdracht aan Transvision gegund. Voor Transvision betekent dit een voortzetting van de samenwerking met a.s.r. en ONVZ. De opdracht heeft een looptijd van vijf jaar en omvat al het Zittend Ziekenvervoer voor verzekerden die vallen onder de labels van a.s.r. en ONVZ.

"Wij zijn trots op het behaalde resultaat en kijken er naar uit om de constructieve en prettige samenwerking verder voort te zetten!"

Laurens van Remortele, CEO Transvision

Samen met de vervoerders zet Transvision zich de komende jaren weer ten volste in om elke verzekerde die gebruik maakt van het Zittend Ziekenvervoer op prettige, comfortabele en veilige wijze te vervoeren. Samen met de zorgverzekeraars werken ze aan de doorontwikkeling op het gebied van onder andere verduurzaming en digitalisering. 

Volgens Daphne Vermeulen, Adviseur Zorg ONVZ, is de samenwerking met Transvision hen de afgelopen jaren goed bevallen en zijn ze blij dat zij ook de komende jaren het taxivervoer voor hun verzekerden regelen. Gerlach Wollersheim, Zorginkoper a.s.r. verzekeringen, geeft aan dat na een intensief en spannend inkooptraject zij verheugd de fijne samenwerking met Transvision te kunnen voortzetten. Ook onze redactie wenst Transvision veel succes met de samenwerking tussen a.s.r. en ONVZ de komende vijf jaar.

Lees ook: WMO vervoer Amstelveen en Aalsmeer naar MRC

Transvision en zorgverzekeraars a.s.r. en ONVZ zetten de samenwerking voort.
Print Friendly, PDF & Email