Sinds 2012 bestaat er al een samenwerkingsovereenkomst tussen Nederland en Duitsland rond de controles op illegaal afvaltransport. De samenwerkingsovereenkomst is inmiddels weer geactualiseerd en opnieuw ondertekend. Deze samenwerking is er om grensoverschrijdende milieucriminaliteit te voorkomen en de daaruit voortvloeiende schade voor milieu en mens te voorkomen. Je kunt dus niet zomaar afval de grens overbrengen naar een ander EU-lidstaat. Als je afval de grens over wilt brengen dan moet je je aan Europese voorschriften houden en heb je een vergunning nodig. Deze voorschriften staan beschreven in de Europese Verordening Overbrengen Afvalstoffen (EVOA). Het afvaltransport moet ook tijdig worden aangemeld, de lading van dit transport wordt dan gecontroleerd door de Duitse politie of de ILT. Er wordt gekeken of de vergunning van dit transport overeenkomt met de lading.

“In het verleden werkten we al nauw samen met onze Duitse partners om milieucriminaliteit tegen te gaan. Als gevolg van de coronamaatregelen was het niet gemakkelijk om intensief samen te werken. Met de overeenkomst starten we een nieuwe fase. We delen beschikbare informatie en zetten samen inspecties op touw, zodat de naleving in het grensgebied wordt verbeterd. Het is belangrijk dat stoffen op de juiste manier worden verwerkt of verhandeld om te voorkomen dat ze terechtkomen op plekken waar ze niet thuishoren. Bijvoorbeeld bij een illegale dumping op of in de bodem en waarmee de leefomgeving onnodig wordt vervuild.”

Onlangs hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Duitse politie diverse afvaltransporten gecontroleerd over de Duits-Nederlandse grens. Tijdens deze controle zijn tientallen voertuigen van de weg gehaald en gecontroleerd. Er wordt met dit soort controles onder andere gecontroleerd of de lading goed gezekerd is, of de chauffeur in het bezit is van de juiste papieren en of het geen illegaal afvaltransport is en wat de eindbestemming is van het afvaltransport. Bij deze controle zijn bij 1 op de 4 transporten overtredingen vastgesteld, de Duitse politie en de ILT hebben 8 boetes uitgeschreven, 2 ambtelijke waarschuwingen gegeven en er is een proces-verbaal opgemaakt.

Lees ook  Praktijktoets Centrale Database Taxi (CDT) gaat de laatste fase in

Lees ook: Handtekening onder ambitie schoon zwaar wegvervoer 

Sinds 2012 is er al een samenwerkingsovereenkomst met Duitsland rond de controles op illegaal afvaltransport.
Print Friendly, PDF & Email