Kinderen krijgen te maken met veel wisselende chauffeurs, die meestal niet pedagogisch onderlegd zijn.

Onlangs bleek uit een enquête van Ouders & Onderwijs dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer volgens ouders flink ondermaats is. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zegt in de uitzending van Pointer van KRO-NCRV dat de ontwikkeling van kinderen in het speciaal onderwijs wordt geremd door de onrust in het leerlingenvervoer. Kinderen zijn soms uren onderweg, zitten in volle busjes en komen daardoor vaak overprikkeld en moe aan op school. Ook krijgen ze te maken met veel wisselende chauffeurs, die meestal niet pedagogisch onderlegd zijn. De Kinderombudsvrouw wil daarom dat er vaker begeleiding komt op de bus, zodat er meer rust ontstaat en de chauffeur beter op de weg kan letten.

In Nederland maken 70.000 kinderen gebruik van het leerlingenvervoer. Niet op alle ritten is extra begeleiding nodig, denkt Kalverboer. “Maar als de groep te groot is, of als de samenstelling van kinderen niet helemaal goed samengaat, dan moet er gewoon iemand in de bus zitten die zich niet met het verkeer bezighoudt, maar met de kinderen.” Het is aan gemeenten die het leerlingenvervoer organiseren om hierover te overleggen met ouders. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat niet afwijzend tegenover het plan van Kalverboer. Ze laten weten binnenkort met de minister te bespreken wat er nodig is om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren.

“Eigenlijk kom ik vrijwel alleen maar zaken tegen waar het vervoer zo slecht is voor de ontwikkeling van het kind, dat ze op school niet meer kunnen presteren”

Margrite Kalverboer
(Tekst loopt door onder de foto)
Nederland, Den Haag, 28-10-2021 Reinier van Zutphen, Nationale ombudsamn en Margrite Kalverboer, kinderombudsman Foto : Arenda Oomen

hoge verwachtingen

Carolien Aalders werkt al 25 jaar in het leerlingenvervoer. Ze houdt van het vak, maar toch zit iets haar dwars. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn gemeenten helemaal niet verplicht om kinderen met taxibusjes naar het speciaal onderwijs te brengen. Aalders spreekt uit ervaring. Ruim 12 jaar lang werkte ze voor een gemeente als consulent leerlingenvervoer. Ze onderhield contact met ouders, scholen en vervoerders over alles wat er wel en niet goed ging. “Ouders hebben vaak hele hoge verwachtingen van het leerlingenvervoer. En als de verwachting hoog is, misschien wel te hoog, dan is alles wat minder is een teleurstelling.”

"wettelijk heeft de gemeente de taak om het goedkoopst mogelijke vervoer te bekostigen"

Pitane software

Het instituut Kinderombudsman bestaat 10 jaar, Margrite Kalverboer is sinds april 2016 de Kinderombudsman. Als Kinderombudsvrouw bevordert zij dat alle kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals. De Kinderombudsman zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. De belangen en belevingswereld van kinderen en jongeren nemen hierbij een belangrijke plek in.

Margrite Kalverboer (1960) maakte de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Voor haar benoeming tot Kinderombudsman was zij universitair hoofddocent en hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch beleid en Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen.

'Ik zie het als mijn taak om door te pakken op het fundament dat is gelegd de afgelopen jaren. Op het gebied van participatie van kinderen en om wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals bewust te maken van het kindperspectief. Het is nog niet af. De recente conclusies van het Kinderrechtencomité op deze punten zie ik als een steun in mijn rug.'

Margrite Kalverboer
Gerelateerde artikelen:
wettelijk heeft de gemeente de taak om het goedkoopst mogelijke vervoer te bekostigen
Print Friendly, PDF & Email