BLUE

Aanleiding voor deze doorstart is de bijdrage van 40 miljoen euro van het Rijk aan het verbreden van de brug.

De colleges van Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en Utrecht gaan weer door met het project verbreden Rijnbrug Rhenen. Aanleiding voor deze doorstart is de bijdrage van 40 miljoen euro van het Rijk aan het verbreden van de brug. GS van Gelderland stellen Provinciale Staten (PS) voor om te besluiten weer door te gaan met het project.

Sparen

Met de bijdrage van het Rijk is de gevraagde aanvullende investering van Gelderland en Utrecht voor het verbreden van de Rijnbrug nog 10,5 miljoen euro per provincie. GS van Gelderland heeft hiervoor investeringsruimte gevonden door meerdere jaren geld te reserveren in de begroting. Provinciale Staten van Utrecht hadden eerder al het benodigde extra krediet voor de verbreding beschikbaar gesteld.

Kruising N233 en N225 in Rhenen

Mochten er na verbreding van de Rijnbrug in de toekomst knelpunten ontstaan ten noorden van de brug dan gaat de provincie Utrecht kijken naar passende maatregelen. Utrecht neemt daarvoor de kruising van de twee provinciale wegen N225 en N233 in Rhenen op in de studieprojecten in hun Meerjaren investeringsplan Mobiliteit.

(Tekst loopt door onder de foto)

“Door de 40 miljoen van het Rijk is ons tekort flink kleiner geworden. En door de overige 10,5 miljoen in de begroting te reserveren, staan wat ons betreft de seinen op groen. We stellen dan ook aan onze Staten voor om weer door te gaan”.

“Nu naast het Rijk de provincie Gelderland het resterende bedrag bijdraagt, komt de verbreding echt weer concreet in zicht. We gaan er samen alles aan doen om deze belangrijke schakel in de regio te verbeteren.”

Toename kosten

Voor het oplossen van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op en rond de Rijnbrug Rhenen (N233) moet de Rijnbrug worden verbreed. In 2021 werd duidelijk dat in plaats van de al eerder beschikbaar gestelde 80 miljoen euro door beide provincies de kosten toenamen. Provincie Gelderland had hier geen investeringsruimte voor. Het verbreden van de Rijnbrug is volgens de provincies en de regio’s één van de belangrijke voorwaarden om de woningbouwopgave uit te kunnen voeren. Er worden namelijk meer dan 50.000 nieuwe woningen gebouwd in Regio Foodvalley en Regio Rivierenland.

Foto boven: Nikky de Graaf / Shutterstock.com

Taxikrant
Print Friendly, PDF & Email