Pitane Image

Vervoersarmoede is vaak verweven is met andere vormen van armoede, zoals inkomensarmoede en huisvestingsarmoede.

Alhoewel het te pas en onpas wordt gebruikt, is het woord “vervoersarmoede” geen hype en verwijst naar een serieus probleem dat mensen kan beïnvloeden op verschillende manieren. Veel voorzieningen in landelijk gebied zijn niet of nauwelijks met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Volgens Sander Franse, teamleider van team Metropool bij de dienst Verkeer en Openbare Ruimte, leg je met de uitspraak “niet rendabel genoeg” de schuld bij diegenen die geen gebruik maken van het openbaar vervoer of de reizigers die te weinig reizen. 

In een tijd dat we het openbaar vervoer juist meer nodig hebben om vervoersarmoede tegen te gaan, het klimaatprobleem aan te pakken en ruimte te maken op onze wegen en in de steden, leiden politieke keuzes tot meer vervoersarmoede. Daarnaast kan de manier waarop de overheid investeringen in vervoer beheert, ook invloed hebben op vervoersarmoede. Wanneer de overheid besluit om te investeren in duurdere vervoersopties, zoals treinen of metrolijnen, in plaats van in goedkopere opties zoals bussen, kan dit leiden tot een ongelijkheid in toegang tot vervoer, wat kan leiden tot vervoersarmoede voor mensen met een laag inkomen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Krimp openbaar vervoer zet door, denk daar aan bij de Provinciale Staten verkiezingen op woensdag 15 maart 2023.

Overheden moeten rekening houden met de mogelijke gevolgen van hun keuzes op het gebied van vervoer op de toegang tot vervoer van verschillende bevolkingsgroepen en dat ze beleid ontwikkelen om vervoersarmoede te voorkomen of te verminderen. As een overheid besluit om te bezuinigen op openbaar vervoer, kan dit leiden tot hogere kosten voor reizen en minder diensten, wat kan betekenen dat sommige mensen niet in staat zijn om naar hun werk te gaan of om andere belangrijke activiteiten te doen. 

Dit kan leiden tot vervoersarmoede voor mensen met een laag inkomen of voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer voor hun dagelijkse verplaatsingen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de beslissing om een buslijn te laten verdwijnen vaak ingrijpende gevolgen kan hebben voor de mensen die afhankelijk zijn van deze lijn voor hun dagelijkse verplaatsingen. Deze beslissingen moeten op zorgvuldige wijze worden genomen en men moet rekening houden met de mogelijke gevolgen voor de gemeenschap.

bezuinigingen

In veel gevallen kan de overheid of de provincie de verantwoordelijkheid hebben voor het beheer van het openbaar vervoer, inclusief buslijnen. In dit geval kunnen ze beslissen om een buslijn te laten verdwijnen als onderdeel van een bezuinigingsplan of als gevolg van veranderende demografische of economische omstandigheden in een gebied. De overheid kan bijvoorbeeld besluiten om een buslijn te laten verdwijnen als deze niet voldoende gebruikt wordt, of als de kosten van het onderhoud van de buslijn te hoog zijn.

In andere gevallen kan een privaat bedrijf verantwoordelijk zijn voor het beheer van een buslijn. In dit geval kan het bedrijf beslissen om een buslijn te laten verdwijnen als deze niet winstgevend is of als de kosten van het onderhoud van de buslijn te hoog zijn. De vervoerder krijgt daarvoor vaak een subsidie, van de provincie. Elk jaar komt de vervoerder met een voorstel hoeveel bussen ze voor dat bedrag kunnen laten rijden. Het provinciebestuur beoordeelt dat voorstel en neemt uiteindelijk het definitieve besluit of een lijn wordt geschrapt.

Provinciale Staten

Het oplossen van vervoersarmoede is een complexe opgave. Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen moeten we daarom goed nadenken over onze politieke keuze die we maken. Het is een kwestie die aandacht vraagt op verschillende niveaus, van nationale en lokale overheden tot individuele gemeenschappen en organisaties.

(Tekst loopt door onder de foto)
Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen moeten we goed nadenken over onze politieke keuze die we maken.

Het is ook belangrijk om te erkennen dat vervoersarmoede vaak verweven is met andere vormen van armoede, zoals inkomensarmoede en huisvestingsarmoede. Dus om vervoersarmoede op lange termijn te helpen oplossen, is het belangrijk om ook te werken aan het aanpakken van deze andere vormen van armoede. In het algemeen is het belangrijk om te erkennen dat het oplossen van vervoersarmoede een complexe opgave is die vereist dat verschillende politieke partijen samenwerken om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van beleid om de kosten van vervoer te verlagen voor mensen met een laag inkomen.

Provinciale Staten verkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten. De positie van een gedeputeerde is vergelijkbaar met een wethouder in het gemeentebestuur.

Gerelateerde artikelen:
Buskrant
Print Friendly, PDF & Email