DVDP width=

De resultaten tonen aan dat dergelijke controles van de transportsector noodzakelijk zijn voor meer verkeersveiligheid en om eerlijke concurrentie te waarborgen.

Brussel Mobiliteit organiseerde een grootschalige controle van de transportsector. Tijdens deze controle werkten verschillende interne en externe diensten nauw samen om gevaarlijk of onaangepast rijgedrag te beperken. Voor Brussel Mobiliteit was het ook de kans om nieuwe mobiele controle-eenheid en -dispatching te testen.

Verschillende keren per jaar organiseert Brussel Mobiliteit grote controles in de transportsector met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens zo’n controle worden vrachtwagens, leswagens, taxi’s, limousines en andere vormen van bijzonder geregeld vervoer gecontroleerd. Er wordt ook nagegaan of de bestuurders niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

De controleactie van vandaag werd gelijktijdig op drie locaties georganiseerd: in Ukkel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Laken. ​ In Ukkel lag de klemtoon op bestelwagens en bijzondere vormen van geregeld vervoer, in Woluwe op les-, bestel- en aanhangwagens en in Laken op bestel- en vrachtwagens. Op de drie locaties werden ook taxi’s en huurvoertuigen met chauffeur en het correcte verloop van bouwplaatsen gecontroleerd.

Met het oog op de optimale coördinatie van zo’n grootschalige controle wordt veel belang gehecht aan informatie-uitwisseling tussen de verschillende ploegen. Brussel Mobiliteit beschikt hiervoor over een nieuwe controledispatching in de Iristoren en over een mobiele controle-eenheid (‘command car’). In beide staan verschillende beeldschermen waarop de beelden van de bodycams en drones getoond kunnen worden. In deze dispatchings heeft een beperkt aantal personeelsleden ook toegang tot gegevensbanken met gevoelige informatie zoals bv. vergunningen of licenties.

(Tekst loopt door onder de foto)

"De resultaten tonen aan dat dergelijke controles van de transportsector noodzakelijk zijn voor meer verkeersveiligheid en om eerlijke concurrentie te waarborgen. Professionele bestuurders leggen meer kilometers af en daarom is het extra belangrijk dat ze zich aan de regels houden. Bravo aan Brussel Mobiliteit, de politie en de federale diensten voor deze prachtige samenwerking."

De controleurs van Brussel Mobiliteit hebben het statuut van Agent of Officier van de Gerechtelijke Politie. Na een opleiding van resp. 300 of 400 lesuren mogen ze controleren of bestel- en vrachtwagens correct en niet overladen zijn, leerlingenvervoer volgens de regels verloopt, bouwplaatsen correct uitgevoerd worden, de papieren van de voertuigen in orde zijn, taxi’s en huurvoertuigen met chauffeur over de nodige vergunningen beschikken, leswagens en begeleiders aan alle voorwaarden voldoen…

Daarnaast controleren de FOD Mobiliteit en de Gewestelijke Arbeidsinspectie of de sociale en arbeidswetgeving nageleefd wordt, gaat het FAVV na of voedingsmiddelen correct vervoerd worden en ziet Net Brussel erop toe dat er geen illegale afvaltransporten plaatsvinden.

De controle van vandaag leverde volgende resultaten op:

Er werden 456 controles uitgevoerd op 261 voertuigen en bouwplaatsen. Bij 20% daarvan werd een overtreding vastgesteld. Voor de 261 gecontroleerde voertuigen en bouwplaatsen werden 54 onregelmatigheden vastgesteld, 14 pv’s opgesteld, 1 rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen, 1 lading in beslag genomen en 1 bouwplaats stopgezet.

Foto: Brussel Mobiliteit

Gerelateerde artikelen:
Brussel Mobiliteit
DVDP width=
Print Friendly, PDF & Email