Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De Europese Investeringsbank en de regio hebben een leningsovereenkomst van € 475 miljoen ondertekend om de stedelijke vervoersvloot van de regio te moderniseren en duurzamer te maken.

Reizigers en pendelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich verheugen op grote verbeteringen in het lokaal openbaar vervoer. De Europese Investeringsbank (EIB) en de regio hebben een leningsovereenkomst van € 475 miljoen ondertekend (de grootste EIB-lening ooit in Brussel) om de stedelijke vervoersvloot van de regio te moderniseren en duurzamer te maken. Met de lening worden de aanschaf van 94 elektrische bussen, 90 trams en 43 metro’s en de vernieuwing van 63 kilometer spoor op bestaande tram- en metronetwerken gefinancierd.

“Dit partnerschap met de Europese Investeringsbank is een historisch akkoord. Met deze lening van 475 miljoen euro kan de aankoop van nieuwe elektrische bussen, nieuwe trams en metro's en de modernisering van de sporen worden gefinancierd. Onze overeenkomst versterkt een investeringsbeleid ten gunste van het openbaar vervoer in het Brussels Gewest dat al vele jaren bestaat en deel uitmaakt van een algemeen plan om het verkeer te verminderen en het aanbod van openbaar vervoer te vergroten om de luchtkwaliteit te verbeteren, de aantrekkelijkheid van het Gewest en de ecologische transitie".

Brussel lijdt al geruime tijd economische verliezen door files en de medische gevolgen van luchtverontreiniging. Nu probeert de regionale overheid de status quo te veranderen door het mobiliteitsplan Good Move uit te voeren, met als hoeksteen het vergroten van het aanbod van openbaar vervoer. Eenmaal geïmplementeerd, zullen de verbeterde infrastructuur en het nieuwe rollend materieel, gefinancierd door de EIB, het openbaar vervoer betrouwbaarder, regelmatiger, frequenter en meegaander maken. Het uiteindelijke doel is om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken dan de auto.

“Dit is een historische eerste financiële samenwerking tussen de EIB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij een lening op lange termijn van bijna een half miljard euro werd verstrekt, een recordbedrag voor de EIB in Brussel. Het benadrukt de afstemming van prioriteiten tussen de EIB en de regio bij onze inspanningen om de klimaatverandering te beperken en de CO2-uitstoot te verminderen. Met deze investering willen we mensen in de hoofdstedelijke regio ondersteunen door duurzaam openbaar vervoer de makkelijke keuze te maken om naar het werk, school of universiteit te gaan, of om voor je vrije tijd te reizen. Als de klimaatbank van de EU zijn we blij en trots dat we de regio kunnen ondersteunen bij dit streven naar duurzaamheid".

(Tekst loopt door onder de foto)

“Een zesde van ons jaarlijkse budget wordt geïnvesteerd in mobiliteit: het verhogen van de frequentie en capaciteit van het openbaar vervoer, het aanleggen van fiets- en wandelinfrastructuur en het investeren in verkeersveiligheid. Naast de modal shift, waarbij we mensen overtuigen om alternatieven voor de eigen auto te gebruiken, zetten we ook een motor shift in, om ervoor te zorgen dat fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzamere alternatieven. Ik ben heel blij dat de Europese Investeringsbank gelooft in en investeert in ons project om van Brussel een leefbare, mensgerichte stad te maken:.

De aanschaf van het nieuwe rollend materieel en de verbetering van de bestaande infrastructuur maken deel uit van een bredere strategie om de koolstofvoetafdruk te verkleinen door de MIVB, de Brusselse Intercommunale Vervoersmaatschappij. Tegen 2030 wil de MIVB de CO2-uitstoot met 39% verminderen ten opzichte van 2010. Het nieuwe rollend materieel zal 94 elektrische bussen omvatten (70 gelede bussen van elk 18 meter en 24 gewone bussen van 12 meter), 90 TNG-trams ( tram de nouvelle generation ) van 32 of 43 meter, en 43 metrotreinen van 94 meter. Het project omvat ook het installeren van apparatuur en het aanpassen van de bestaande infrastructuur om de nieuwe trams en metro’s te implementeren, evenals de vernieuwing van 63 kilometer bestaande enkelsporige tram- en metrolijnen, waardoor de bruikbaarheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer worden verbeterd, aldus de Europese Unie.

“Het is de eerste keer dat de Europese Investeringsbank samenwerkt met de gewestregering. Het toont aan dat een grote Europese financiële speler ook het Brusselse investeringsbeleid kwalitatief ondersteunt. Met deze grote lening van bijna een half miljard euro van de EIB moderniseren we het openbaar vervoer verder voor zowel metro, bus als tram.Met dit geld zorgen we voor de automatisering van de metro en de aankoop van 43 metrotreinen, 94 elektrische bussen en 90 trams.Openbaar vervoer in Brussel wordt een nog belangrijker vervoermiddel in de stad".

"Het openbaar vervoer heeft deze investeringen nodig. Ze stellen ons in staat om de prestaties van het huidige netwerk verder te versterken ten voordele van de gebruikers, terwijl we tegelijkertijd het netwerk van morgen ontwikkelen en ons aanpassen aan nieuwe mobiliteitsbehoeften. Meer voertuigen betekent meer capaciteit en frequentie, tientallen kilometers tramsporen worden vernieuwd, wat meer veiligheid en comfort betekent voor zowel reizigers als omwonenden, en modernisering van de metro en aanleg van een nieuwe lijn betekent regelmaat en bereikbaarheid voor zoveel mogelijk mensen garanderen aan de hoofdas van ons netwerk. Deze investeringen zijn essentieel voor de toekomst van de mobiliteit in Brussel".

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket