DVDP width=

Voormalig PvdA-leider en oud-wethouder Lodewijk Asscher aan het roer om de luchtvaart de komende jaren te verduurzamen.

Als voorman van dit samenwerkingsverband, waarin onder meer luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen en brandstofproducenten en de maakindustrie zijn verenigd, gaat oud vicepremier Asscher de komende jaren de verduurzaming van de luchtvaartsector aanjagen. De luchtvaart moet de komende jaren verduurzamen. Daarvoor zijn in het akkoord Duurzame Luchtvaart uit 2019 concrete doelstellingen opgesteld. Aan Lodewijk Asscher de taak om samen met alle partners van de DLT deze ambities te realiseren.

“Het aanpakken van klimaatverandering is een reusachtige taak waar de wereld voor staat, en ook de luchtvaart moet daarin zijn rol pakken.”.

Duurzame luchtvaart is een hot topic in de huidige tijd. Met de groeiende bezorgdheid over de klimaatverandering en de toenemende druk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wordt er steeds meer aandacht besteed aan de ontwikkeling van duurzame luchtvaarttechnologieën.

(Tekst loopt door onder de foto)
Een van de belangrijkste methoden is het gebruik van biobrandstoffen.

Zo wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen voor de korte afstand, waaronder in Caribisch Nederland. Ook is het de bedoeling dat de grondoperatie op Nederlandse luchthavens emissievrij wordt door bijvoorbeeld het taxiën van vliegtuigen elektrisch te maken, en streeft Nederland ernaar in 2030 14 procent bijmenging van duurzame brandstoffen te bereiken.

Voor de langere termijn zijn de ambities groter. Tussen 2030 en 2050 kan wil Nederland binnenlandse vluchten volledig elektrisch maken, de uitstoot van de internationale luchtvaart halveren ten opzichte van 2005 en (op grote schaal) synthetische kerosine produceren. Het jaar 2070 is het einddoel: dan moet de luchtvaart helemaal emissievrij zijn, en is het streven om alle Europese vluchten elektrisch uit te voeren, aldus de Rijksoverheid.

duurzaamheid

Er zijn verschillende manieren waarop de luchtvaartindustrie duurzamer kan worden gemaakt. Een van de belangrijkste methoden is het gebruik van biobrandstoffen. Biobrandstoffen, zoals biokerosine, kunnen worden gemaakt uit duurzaam geproduceerde biomassa zoals plantenolie, suikerriet en algen. Dit soort brandstoffen produceert minder broeikasgassen dan traditionele kerosine en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot in de luchtvaartindustrie.

Een andere manier om de luchtvaart duurzamer te maken, is door het verminderen van de vliegtuigwegen. Dit kan worden gedaan door het verbeteren van de luchtverkeersleiding en het optimaliseren van de vluchtroutes. Hierdoor kan het brandstofverbruik worden verminderd en kunnen de uitstoot van broeikasgassen worden verlaagd.

elektrische vliegtuigen

Daarnaast zijn er ook technologische ontwikkelingen gaande om de luchtvaart duurzamer te maken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen, hybride vliegtuigen en waterstofvliegtuigen. Elektrische vliegtuigen zijn volledig elektrisch aangedreven en produceren geen uitlaatgassen. Hybride vliegtuigen gebruiken zowel een elektrische motor als een klassieke motor, waardoor ze minder brandstof verbruiken. Waterstofvliegtuigen gebruiken waterstof als brandstof en produceren alleen waterdamp als uitlaatgas.

Er zijn ook initiatieven genomen door luchtvaartmaatschappijen om duurzamer te vliegen. Veel luchtvaartmaatschappijen hebben doelstellingen om hun CO2-uitstoot te verminderen en investeren in duurzame brandstoffen en technologieën. Sommige luchtvaartmaatschappijen bieden ook klanten de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te compenseren door bijvoorbeeld bomen te planten.

Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher is een Nederlands politicus. Hij is lid van de Partij van de Arbeid (PvdA) en was van 2012 tot 2017 vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. Daarnaast was hij ook tweede Kamerlid van de PvdA van 2006 tot 2017.

Gerelateerde artikelen:
DVDP width=
Print Friendly, PDF & Email