Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het opleggen van het ‘online gebiedsverboden’ ligt al langer onder een vergrootglas.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma (PvdA) mocht, volgens de rechtbank, een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 niet verbieden om via een open gespreksgroep op Telegram een oproep te doen om in opstand te komen tegen het 2G-beleid en het vuurwerkverbod. Burgemeesters hebben niet de bevoegdheid om het doen van opruiende uitspraken op sociale media te verbieden, oordeelde de bestuursrechter vrijdag.

In een brief aan de gemeenteraad laat Dijksma vrijdag weten teleurgesteld te zijn in het besluit en overweegt hoger beroep. De rechtbank is van oordeel dat het besluit niet rechtmatig is, omdat met de last onder dwangsom de vrijheid van meningsuiting is ingeperkt. De APV , op grond waarvan de last is opgelegd, biedt hiervoor geen mogelijkheden. Daarnaast is de rechter van mening dat de APV-bepaling alleen gaat over gedrag in de openbare ruimte en niet het online handelen. Online in opstand komen mag volgens de rechter, die met die uitspraak burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht corrigeert. 

digitaal

Sharon Dijksma is teleurgesteld en schrijft dat een groot gedeelde van het leven plaats vindt in een digitale wereld. “Wat in de digitale wereld gebeurt, heeft directe gevonden in fysieke wereld”. Dat hebben we al meerdere malen gezien in steden dat na een digitale oproep daadwerkelijk rellen plaatsvonden. De huidige wet- en regelgeving is volgens Dijksma onvoldoende toepasbaar in de online wereld.

(Tekst loopt door onder de foto)
Sharon Dijksma
Burgemeester Sharon Dijksma

Het probleem van orderverstoringen die online beginnen en aangejaagd worden is reëel en wordt ook door andere burgemeesters gedeeld. Velen worstelen met de handelingsruimte die zij hebben op dit vlak. Om die reden gaat Dijksma de uitspraak bestuderen en beraad zich over het instellen van een hoger beroep. De burgemeester voegt eraan toe dat ze vanzelfsprekend de uitspraak respecteert en tot die tijd, indien een dergelijk voorval zich weer voordoet, dit middel vooralsnog niet zal inzetten.

feiten

Volgens Dijksma riep de jongen online op om de openbare orde te gaan verstoren. Daarin zag de burgemeester een overtreding van de Utrechtse Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Ze legde daarom een dwangsom van 2.500 euro op. Die moest hij betalen als hij weer een oproep tot het verstoren van de openbare orde zou plaatsen. De jongen was het niet eens met de opgelegde dwangsom en stapte naar de bestuursrechter. Die heeft hem nu gelijk gegeven. Ook de burgemeesters van Amsterdam, Haarlem en Almelo gebruikten de afgelopen twee jaar het middel in een poging de orde te bewaren en opruiers de mond te snoeren.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket