Button

Leveranciers en branchevereniging werden per email bedankt voor bewezen diensten.

Vandaag werd de stekker getrokken uit het overlegorgaan Realisatie Variant BCT voor alle toekomstige overleg. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is van mening dat het programma zich in een fase bevindt met een steeds duidelijkere richting van de ICT-ontwikkelingen en heft daarom het panel IV en ICT op. 

volgende fase

Eerder nog deze week werd aangekondigd op 6 juni 2023 een webinar te organiseren vanuit het Programma Realisatie Variant BCT. De eerste twee webinars betreffende Identificatie chauffeur en voertuig, en de voorwaarden voor aansluiten en koppelvlakspecificatie hebben al plaatsgevonden en werden ondertussen gepubliceerd. Het programma Realisatie Variant BCT (RVB) zal ook zijn 2e informatiebijeenkomst houden op 26 juni 2023. Op de agenda staat het delen van de koppelvlakspecificatie. Daarnaast gaat ILT in op de aansluitvoorwaarden en geven ze een update over de voortgang van het wet -en regelgevingstraject.

dank voor de inzet

Per email werd het overlegorgaan op de hoogte gebracht en hartelijk bedankt voor de inzet, het geven van inzichten in verschillende zaken en de goede discussies die ze over een aantal van onze thema’s hebben kunnen voeren. ILT heeft dit zeer gewaardeerd en dat is waardevol geweest voor het programma. ILT hoopt dat ze op dezelfde inhoudelijke ondersteuning en betrokkenheid kunnen rekenen in de diverse andere gremia die inmiddels zijn ingericht om elkaar te treffen om over de inhoud en/of het proces te praten.

overlegorgaan

Het overlegorgaan was samengesteld uit diverse leveranciers van boordcomputers zoals Neone, Euphoria en Quipment en toonaangevende softwareleveranciers zoals Pitane Mobility en RYSK-IT. Ook de branchevereniging Koninklijk Nederland Vervoer (KNV), per maart 2023 vertegenwoordigt door Jantine Vochteloo die de belangen behartigde van de sector na het vertrek van Ton Hokken, nam deel aan het overleg.

Lees ook  Pitane Pallas: de software die de taxibranche op zijn kop zet
(Tekst loopt door onder de foto)

Partijen die overwegen om een alternatief voor de BCT te ontwikkelen, kunnen zich melden bij de ILT via het mailadres ProjectRVB@ILenT.nl. Zij zullen dan worden uitgenodigd voor de deelname aan informatiebijeenkomsten. Meer informatie over het project is terug te vinden op de communitysite DMI - Realisatie Variant BCT.

Tijdens de laatste bijeenkomst gaf Programma Manager Realisatie Variant BCT (RVB) Henri van der Heijden en zijn team tekst en uitleg over de veelgestelde vraag wat er met de huidige BCT in de komende jaren gaat gebeuren. Het alternatief voor de BCT moet de verwerking van gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de arbeids- en rusttijden efficiënter en betrouwbaarder maken, zodat de ILT het toezicht op de naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden effectiever kan uitvoeren. Zo geeft de ILT invulling aan de voorwaarden voor gelijkwaardige concurrentie en de verkeersveiligheid in het taxivervoer.

Marktpartijen zijn vrij om de functionaliteit voor het registeren en aanleveren van toezichtgegevens te integreren met andere, ondersteunende diensten voor taxiondernemers. Denk daarbij aan de integratie met de taxameter, chauffeurs- en voertuigenplanning, MaaS-toepassingen, etc. Maar ook het beschikbaar stellen van de geregistreerde gegevens aan taxiondernemers voor analysedoeleinden behoort tot de mogelijkheden.

boordcomputer

De ILT, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, houdt toezicht op het taxivervoer. Nu worden de gegevens, die nodig zijn voor het toezicht, nog vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Het gaat om gegevens over het voertuig, de chauffeur, taxionderneming, taxiritten en arbeids- en rusttijden, ook wel de taxitoezichtgegevens genoemd. Maar dit systeem is geen doorslaand succes.

Lees ook  Taxichauffeurs van speciaal vervoer verdienen onze lof

Daarom werkt de ILT in nauwe samenwerking met de taxibranche in Nederland aan een alternatief. Dat wordt uitgewerkt in het programma Realisatie Variant BCT. Daarvoor wordt de vorm van de apparatuur, waarmee de taxitoezichtgegevens worden geregistreerd en aangeleverd, losgelaten. In de nieuwe opzet gebeurt het aanleveren van realtime-data onder strikte voorwaarden. Maar taxibedrijven mogen zelf kiezen met behulp van welke commerciële producten en diensten zij deze gegevens naar de ILT toesturen.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email