Print Friendly, PDF & Email
GRP width=

Realisatie Variant BCT (RVB) heeft als opdracht de gekozen hoofdvariant verder uit te werken en realiseren.

Social Impact Factory gevestigd op Vredenburg te Utrecht was de perfect gekozen locatie om marktpartijen inkijk te geven in de stand van zaken realisatie variant BCT. Een behoorlijke opkomst van geïnteresseerden en een deskundige uitleg van de projectgroep stond garant voor een geslaagde eerste informatiebijeenkomst CDT. Veel technische vragen kregen antwoord en gaven aanwezigen een goed gevoel over de ingeslagen weg. 

Programma Manager Realisatie Variant BCT (RVB) Henri van der Heijden en zijn team gaf tekst en uitleg over de veelgestelde vraag wat er met de huidige BCT in de komende jaren gaat gebeuren. Het alternatief voor de BCT moet de verwerking van gegevens die nodig zijn voor het toezicht op de arbeids- en rusttijden efficiënter en betrouwbaarder maken, zodat de ILT het toezicht op de naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden effectiever kan uitvoeren. Zo geeft de ILT invulling aan de voorwaarden voor gelijkwaardige concurrentie en de verkeersveiligheid in het taxivervoer.

aanpak

De komende maanden werken ICT dienstverleners en het projectteam van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen aan de toekomst voor het alternatief op de huidige BCT. Dat doen ze vooral door kennis met elkaar te delen, waarbij alle aandacht is voor de praktische werking binnen taxisector.  Alle mogelijke technische alternatieven krijgen aandacht zodat de alternatieve BCT toekomstbestendig is in een wereld waar innovatie en mogelijkheden steeds veranderen. 

Kortom, een goede aanpak om te voorkomen dat de alternatieve BCT een nieuw hoofdpijndossier zou worden voor de taxisector. Ook branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), met in het achterhoofd de kennis van de huidige BCT perikelen, stelt kritische vragen en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen.

vorm-vrij

Het is de bedoeling dat taxiondernemers zelf kunnen kiezen met welk apparaat of app zij de toezichtgegevens gaan registreren en aanleveren bij de ILT. Het is aan fabrikanten en ICT-dienstverleners om de daarvoor benodigde apparatuur en software te ontwikkelen en op de markt te brengen. De ILT stelt marktpartijen hiertoe in staat door het organiseren van informatiebijeenkomsten en het beschikbaar stellen van informatie, waaronder de specificaties voor de gegevensuitwisseling.

Lees ook  Eindhovense Pitane Mobility speelt sleutelrol in taximarkt Vlaanderen
(Tekst loopt door onder de foto)
Taxiondernemers kunnen zelf kiezen met welk apparaat of app zij de toezichtgegevens gaan registreren en aanleveren bij de ILT.

De ILT heeft een variantenstudie gedaan naar alternatieve manieren om deze toezichtgegevens draadloos en kaartvrij” te verkrijgen. In april 2021 stemde de staatssecretaris in met het plan voor de nadere uitwerking en realisatie van de hoofdvariant die door de onderzoekers geadviseerd werd: Gegevens Centraal.

Marktpartijen zijn vrij om de functionaliteit voor het registeren en aanleveren van toezichtgegevens te integreren met andere, ondersteunende diensten voor taxiondernemers. Denk daarbij aan de integratie met de taxameter, chauffeurs- en voertuigenplanning, MaaS-toepassingen, etc. Maar ook het beschikbaar stellen van de geregistreerde gegevens aan taxiondernemers voor analysedoeleinden behoort tot de mogelijkheden.

DMI

Op DMI kun je volgen wanneer er webinars worden georganiseerd en wanneer de volgende informatiebijeenkomsten zullen plaats vinden. Bij de community van Realisatie Variant BCT (RVB) wordt informatie en documentatie gedeeld met betrokkenen en belangstellenden over de totstandkoming van alternatieven voor de boordcomputer taxi (BCT) als registratie- en aanlevermiddel van gegevens ten behoeve van het taxitoezicht dat wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

gegevens centraal

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat sprake is van eerlijke marktwerking. Nu worden de gegevens die nodig zijn voor het toezicht in het taxivervoer vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Het gaat hier om gegevens over het voertuig, de chauffeur, de taxionderneming (‘vervoerder’), vertrek- en eindpunten van taxiritten en de arbeids- en rusttijden. 

"Wij willen niet optreden als opdrachtgever voor de ontwikkeling van apparatuur en software. Dit deel, daar treedt de taxiondernemer straks op als opdrachtgever en biedt een ict-dienstverlener producten en diensten aan. Wat wij zelf doen is het ontwerpen en ontwikkelen van de oplossingsarchitectuur voor de gegevensverwerking door ILT. Dit doen we in eigen beheer en hoeven we niet aan te besteden, omdat we met rijksambtenaren werken, waaronder mensen van het Rijks ICT Gilde."

De werkwijze is vrij duidelijk. Chauffeurs voeren de toezichtgegevens in onder verantwoordelijkheid van de betreffende vervoerder die er moet op toezien dat de gegevens kloppen. Dat kan de ondernemer door deze vooraf te controleren en waar nodig te toetsen. Volgens een voorgeschreven berichtstructuur en uitwisselingsprotocol worden de toezichtgegevens, nagenoeg onmiddellijk, automatisch en digitaal verzonden naar de ILT via de ICT dienstverlener. 

Lees ook  ILT: KNV Webinar belicht toekomst van digitale inspecties in taxibranche

Bij ontvangst door de ILT worden de toezichtgegevens gestructureerd opgeslagen en gedurende 104 weken bewaard. Vervolgens worden de ontvangen toezichtgegevens geverifieerd en verrijkt met informatie uit de registers van Kiwa, RDW en KvK. Inspecteurs kunnen de gegevens raadplegen en analyseren via de BCT Toezichttool. Bij de beoordeling is altijd een inspecteur betrokken: geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen voor een vervoerder of chauffeur.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket