Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Met bijna drie op de tien automobilisten die gevaarlijk dicht op hun voorganger rijden blijft bumperkleven een hardnekkig probleem.

Dit risicovolle gedrag komt naar voren uit een grootschalige studie van het verkeersinstituut Vias, waarbij bijna vier miljoen personenauto’s en 400.000 vrachtwagens en bussen onder de loep zijn genomen. Uit de analyse blijkt dat de veiligheidsmarge die bestuurders aanhouden vaak onder de aanbevolen afstand ligt.

Opvallend is dat 58% van de personenauto’s rijdt op minder dan twee seconden afstand van de voorligger, een percentage dat stijgt op de tweede (64%) en derde (65%) rijstrook. Bovendien is bumperkleven frequenter tijdens de weekdagen en in lichtere omstandigheden.

Alarmender is dat 27% van de personenwagens zelfs minder dan één seconde afstand bewaart, wat neerkomt op ernstig bumperkleven. Deze praktijk is het meest voorkomend op de middelste en linker rijstroken, waar ongeveer één op de drie bestuurders zich hieraan schuldig maakt.

De nieuwe wegcode vermeldt expliciet 2 secondenregel. Momenteel stelt artikel 10.1 (2de lid) van het verkeersreglement dat de bestuurder rekening moet houden met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.

‘Voldoende’ is niet exact gepreciseerd, maar je mag er met gezond verstand van uitgaan dat het overeenkomt met de afstand die een voertuig op 2 seconden kan afleggen, duidt Vias. De regel is duidelijker voor de bestuurders van vrachtwagens: ze moeten buiten de bebouwde kom minstens een afstand van 50 meter houden ten opzichte van elkaar.  Bestuurders hebben moeite om de afstand tot hun voorligger correct in te schatten. Toch is het niet naleven van de twee-seconden-regel een belangrijke oorzaak van ongelukken. Het expliciteren van de regel in de nieuwe wegcode moet de zaken duidelijker maken en uiteindelijk de handhaving makkelijker maken. Daarom wordt er volgend jaar een proefproject uitgevoerd.

Lees ook  Opletten geblazen: de gevaren van de snelwegparking naar het zuiden
(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: © Pitane Blue - Antwerpen

De veiligheidsafstand op snelwegen wordt vaak niet gerespecteerd. Om dit probleem aan te pakken, start volgend jaar een proefproject met camera's en radars op bepaalde snelwegen om de naleving van de afstandsregels te controleren.

De huidige verkeersregels zijn enigszins vaag, aangezien ze enkel voorschrijven dat bestuurders een “voldoende veiligheidsafstand” moeten aanhouden, zonder dit concreet te definiëren. Echter, vanaf de herfst van 2025 komt hier verandering in met de nieuwe wegcode die een minimale afstand van twee seconden voorschrijft op snelwegen.

Voor vrachtwagens en bussen geldt momenteel al een duidelijkere regel buiten de bebouwde kom: een minimumafstand van 50 meter. Deze regel wordt beter nageleefd, met 70% van de vrachtwagen- en buschauffeurs die zich eraan houden, een aantal dat tijdens het weekend zelfs oploopt tot 80%.

Volgens Vias-woordvoerder Stef Willems is het naleven van veilige afstanden cruciaal. Hij wijst erop dat een derde van de snelwegongevallen kop-staartaanrijdingen zijn, vaak veroorzaakt door onvoldoende afstand. Vias schat dat jaarlijks bijna 1.000 ongevallen op de snelwegen te wijten zijn aan onvoldoende veiligheidsafstanden, wat niet alleen leidt tot persoonlijk leed, maar ook files en bredere mobiliteitsproblemen veroorzaakt.

proef

Volgend jaar zal er in de loop van het tweede semester een proefproject worden gehouden op bepaalde snelwegen om na te gaan of er controles kunnen worden uitgevoerd met camera’s of radars, zelfs als er geen markeringen langs de weg staan. In eerste instantie zal de test betrekking hebben op het controleren van de veiligheidsafstand van 50 m tussen vrachtwagens. In tweede instantie zal de test zich richten op personenauto’s. De camera’s kunnen het tijdsinterval tussen twee voertuigen meten, dus het is niet nodig om markeringslijnen langs de weg aan te brengen. In bijvoorbeeld Duitsland vinden dergelijke controles al plaats op snelwegen.

Lees ook  Opletten geblazen: de gevaren van de snelwegparking naar het zuiden
ABONNEMENT
Gerelateerde artikelen:
Chiron