NS

Drok wer treinen mei NS

Treinreizgers hawwe it ôfrûne jier romte hân yn 'e trein fanwegen de korona-regels en de weromkearende beskoatteling, meast hienen reizgers in' fjouwer 'foar harsels. Op it stuit wurde hieltyd mear klachten ûntfongen fan reizgers troch de Nederlânske Spoarwegen oer oerbefolke treinen. Reizgers fine op it stuit in trein dy't