Maas

Według Rovera podróżny jest producentem i właścicielem danych o transporcie publicznym

Rover określił swoje stanowisko do dyskusji przy okrągłym stole w Izbie Reprezentantów na temat „dostępu do danych dotyczących transportu publicznego”. Dyskusja przy okrągłym stole ma na celu zbadanie przeszkód w udostępnianiu danych i możliwych rozwiązań. Według dyrektora Freeka Bosa z Traveller Association Rover, podróżnik pozostaje właścicielem