Maas

Centrum mobilności, obiecujące, ale złożone według KiM

Instytut Wiedzy o Polityce Mobilności (KiM) dostarcza wiedzy dla polityki mobilności Ministerstwa Infrastruktury i Gospodarki Wodnej (IenW). Instytut wiedzy prowadzi własne badania i gromadzi wiedzę wypracowaną gdzie indziej. Węzły mobilności to fizyczne połączenia pomiędzy modalnościami transportowymi, które oprócz swojej funkcji mobilności mogą również pełnić funkcję punktów koncentracji rozwoju przestrzennego. Mogą przyczynić się do